Friday, October 19, 2012

Jäätmeveost Kristiines

24.09.2012 toimus Kristiine linnaosas järjekordne korteriühistute infotund, kus räägiti eelseisvatest muudatustest Kristiine linnaosas korraldatud jäätmeveos. Teadaolevalt lõppes Kristiine linnaosas korraldatud jäätmeveoleping eelmise aasta lõpus. Hetkel osutavad piirkonnas teenust erinevad jäätmevedajad. Kehtivad kliendi ja vedaja vahelised kokkuleppehinnad. Järgmisest aastast on kavas rakendada piirkonnas korraldatud jäätmevedu uue süsteemi alusel. Peamine muudatus seisneb selles, et tarbijad sõlmivad jäätmeveolepingu Tallinna linna vastava asutusega. Tallinn kui kohalik omavalitsus muutub linlasele ainsaks ja tähtajatuks lepingupartneriks. Hinna kehtestab Tallinna Linnavalitsus vastavalt tegelikele kuludele. Teenuste osutamiseks loodav e-keskkond on paindlik ja kliendisõbralik. Kogu info jäätmetest on kättesaadav ühest kohast. Teenuste kujundamisel arvestatakse klientide tegelike vajadustega. Selleks on Tallinna Keskkonnaamet läbi viinud riigihanked jäätmete käitleja ja vedaja leidmiseks. Jäätmete käitlemise riigihankeleping on tänaseks sõlmitu käitluses uue tegijaga Eesti Energia AS-ga, kes hakkab peale IRU jäätmepõletusploki valmimist segaolmejäätmeid põletama ning tootma elektrit ja soojust. Uuele süsteemile ülemineku eesmärk on parandada oluliselt teenuse kvaliteeti. Seda, millal lepingute sõlmimise protsess algab, saavad linlased teada eelinfona meediakanalitest ja Tallinna kodulehelt www.tallinn.ee.


Kertu Tiitso
Jäätmehooldeosakonna juhataja
Tallinna Keskkonnaamet
 

No comments:

Post a Comment