Friday, January 20, 2012

Koerte registreerimine Tallinna koerteregistrisse on tasuta

Tallinna Keskkonnaamet tuletab kõigile koeraomanikele meelde, et Tallinna linna koerte ja kasside pidamise eeskirja järgi tuleb kõik Tallinnas elavad koerad märgistada ning registreerida Tallinna linna koerteregistris.

Triinu Maandi
Keskkonnaameti vanemspetsialist

Juhime koeraomanike tähelepanu sellele, et Tallinnas peetavad koerad peavad olema registreeritud
Tallinna linna koerteregistris, teistesse registritesse tehtud kandeid Tallinna linn arvesse ei võta! Palume kõigil koeraomanikel kontrollida aadressil http://www.llr.ee/, kas koer on kantud õigesse registrisse.
Juhul, kui otsing tulemusi ei andnud, tuleb koeraomanikul koer registreerida Riigiportaalis http://www.eesti.ee/ (teenus nimega Lemmiklooma registreerimine Lemmikloomaregistrisse LLR) või
pöörduda lähima Tallinna linna koerteregistri volitatud töötleja poole, kes on igas linnaosas ning
nende kontaktid leiab aadressilt www.tallinn.ee/est/lemmikloom/Koeri-saab-tasuta-registreeridajargmistes-kohtades.
Juhul, kui omaniku kontaktandmed on registris valed, saab koeraomanik neid ise Riigiportaalis
(www.eesti.ee) muuta, valides teenuse Lemmikloomaregister LLR (andmete vaatamine ja parandamine).
Koerad tuleb enne registreerimist lasta veterinaararstil mikrokiibiga märgistada. Kiipimise protseduur on loomale valutu, kiibi number on kordumatu ja selle võltsimine ülikeeruline.
Koerte märgistamine kaasaaegse meetodi abil aitab kaasa hulkuvate loomade arvu vähendamisele ning kiirendab ja lihtsustab kaotsi läinud koera kokkuviimist omanikuga. Soovitame märgistada ja registreerida ka kassid ning tuhkrud. Mikrokiibi olemasolu on vajalik ka koera, kassi või tuhkruga riigist lahkumisel.
Kõikide loomade registrisse kandmine on tasuta.

KLAVERIÕPILASTE FESTIVAL KULLOS

Sel õppeaastal toimub juba kolmandat korda Tallinna Huvikeskuses KULLO (Mustamäe tee 59) festival nimega MIT/t/MU/u/S - mittemuusikakoolide klaveriõpilaste minifestival.

Veronika Horetskaja
Tallinna Huvikeskuse KULLO pedagoog,
MIT/t/MU/u/S festivali korraldaja

Juba festivali nimetusest võib välja lugeda, et üritus on suunatud neile, kes õpivad klaverimängu
mitte munitsipaal- või nii-öelda ametlikes muusikakoolides, vaid loome- ja huvikeskustes, noortemajades, kultuurikeskustes, koolide ja gümnaasiumide muusikaringides jne.
Ei ole saladus, et peale oma kodu või kooli on kõikide ülalmainitud haridusasutuste õpilastel väga vähe esinemisvõimalusi.
Muusika õppimise mõte on mitte ainult endale mängimine, vaid ka oskus esi-neda laval ja pakkuda
kuulamisrõõmu ka teistele. Huvitav on endal mängida, huvitav on teiste mängu kuulata – võrrelda ja võistelda. Oluline on ka, et nii meie festiva-list kui ka teistest sellistest üritusest saavad suurt kasu
ka pedagoogid – kuulates teisi, näidates oma õpilasi, kogemusi vahetades.
Festival MIT/t/MU/u/S toimub 11.-12. veebruaril KULLO Keskuses.
Esimesel päeval mängivad osalejad klassikalist muusikat, järgmisel päeval on kavas vaba stiil (rock- ja pop-muusika töötlus, džäss jm).
Kogu info festivali kohta leiate KULLO kodulehelt www.kullo.ee.
Kutsume kõiki huvilisi meie külalislahkesse KULLO majja festivalil osalema ning soovime
noortele muusikutele edukat esinemist!

Kristiine noortekeskus kutsub meisterdama

Kristiine noortekeskus on noortele mõeldud hubane ja meeldiv koht, mis pakub erinevaid vabaaja sisustamise võimalusi ja põnevat ning arendavat huvitegevust. Alates jaanuarist kuni maini leiab igal kolmapäeval aset avatud töötuba „Käsi ei väsi“, kuhu ootame kõiki loomingulistest tegevustest huvitatud 7- 26 aastaseid noori.

Iga kord proovime mõnd uut ja huvitavat tehnikat ning valmistame asju, mis pakuvad nii silmailu kui isetegemisrõõmu. Tegevusi juhendavad sõbralikud ja abivalmid noorsootöötajad, kelle eestvedamisel on igaühel võimalus arendada oma loomingulisust ja kunstilisi oskusi. Meisterdamistegevusteks
vajaminevad vahendid on noortekeskuses olemas ning töötubades osalemine on tasuta.

Meisterdamistegevuste ajakava:
25.01 – klaasimaal
01.02 – viltimine
08.02 – sõbrapäevakaartide meisterdamine
15.02 – vahast küünalde valamine
22.02 – geelküünalde valamine
29.02 – kraklee tehnikaga tutvumine

Lisainfot edasiste tegevuste kohta:
Kristiine noortekeskus, Sõpruse pst 4a.
Tel: 65 66 802 mob: 55 567 783.
E-post: kristiine@taninfo.ee.
www.taninfo.ee/kristiine.

NÄITUS TAIMEST TULNUD

10.-21. jaanuar 2012 Kullo lastegaleriis on välja pandud Tallinna koolide I -XII klassi õpilaste õpilastööde näitus. Näitus kannab seekord pealkirja „Taimest tulnud” ning seal on eksponeeritud umbes 200 õpilase tööd joonistuse, maali, keraamika ja tarbekunsti valdkonnast 30 üldhariduskoolist ja 7 huvikoolist. Tallinna üldnäitusel eksponeeritavad tööd valis välja kunstiõpetajate ainesektsiooni liikmetest koosnev žürii. Näituse peakorraldaja on Tallinna Haridusamet koostöös Tallinna Õpetajate Maja kunstiõpetuse ainesektsiooniga ja Kunstihariduse Ühinguga.

Ka meie kool osales edukalt selles suures ülelinnalises ettevõtmises.
29.11.2011 – 21.01.2012 on I korruse fuajees välja pandud meie kooli “Taimest tulnud” üldnäituse eelvooru tööd. Töid oli nii abi- kui toimetulekukooli ning Tuisu osakonna õpilastelt - kokku 55. Suured tänud õpetajatele M. Timmotalo, A.Pihel, S.Paluveer, A. Eeljõe, K. Arik, H. Sild, E. Paats, H. Perle, J.
Eesmaa, K. Veide, A. Kattel, E. Kruber, S. Eelmets, R. Saar ja Tuisu osakonna õpetajad kauni näituse eest, mis üllatas tehnikate mitmekesisuse ja hästi läbimõeldud teostuse ning mõttelise mitmekesisusega. Näituse panid üles kunstiõpetaja Silvia Paluveer ja huvijuht Maire Paluveer, kes vastutasid ka väljavalitud tööde õigeaegse jõudmise eest ülelinnalisse eelvooru.

Tallinna koolide üldnäitusele valis kooli žürii, mille moodustasid töid juhendanud õpetajad, õppealajuhatajad ja huvijuht välja järgmiste õpilaste tööd:
1. 3M klassi ühistööna segatehnikas valminud pildi „Õunast tulnud ja lõunalt tulnud“, juhendaja M. Timmotalo
2. 4-8 klassi ühistööna segatehnikas valminud pildi „Päevalilled“, juhendaja E. Kruber
3. 5M klassi ühistööna looduslikust materjalist meisterdatud kollaaži „Maalambad ja taevalambad“,
juhendaja K. Veide
4. 4.-8. Klassi ühistööna looduslikust materjalist meisterdatud töö „Linnupojad“, juhendaja H. Sild
5. Anneli Randmaa taaskasutatud materjalist töö „Taimest inspireeritud“, juhendaja S. Paluveer
6. Helena Pajuste töö „Imeline aas“, juhendaja Silvia Paluveer
7. Mel-Andris Paavel kollaaži „Lilled“, juhendaja A. Pihel
8. Monika Kiin kollaaž „Lill“, juhendaja A. Pihel

Tööde valikul hinnati eelkõige teemakohasust ja originaalsust ning tööde korrektset teostust. Kõik kooli eelvoorust väljavalitud tööd pääsesid läbi ka ülelinnalise kunstiõpetajate aineektsiooni liikmetest
koosnenud žürii valikutesõelast ning on eksponeeritud Kullo lastegaleriis 21. jaanuarini 2012. Suur tänu kõigile, kes selles toredas ettevõtmises osalesid.

Meeleolukas jõulukontsert Kaarli kirikus

Detsembris toimus traditsiooniline jõulukontsert Kaarli kirikus, mille korraldas Kristiine Linnaosa Valitsus. Esinesid: ETV Kontsertkoor, kunstiline juht ja dirigent Lii Leitmaa, Uku Suviste, Lasteekraani Muusikastuudio mudilaskoorid ja Keelpillikvartett Prezioso.

Klaveril mängis Piret Rips-Laul, orelil - Piret Aidulo. Õnnesoove ja tervitussõnu ütles Kristiine linnaosa vanem Andrei Novikov. Kiriku saal oli rahvast pilgeni täis, aga sees oli armas ja kodune.
Vaadake ise pilte ja saate aimu, kui kaunis kontsert oli.