Wednesday, March 21, 2012

Ilusat kevadet!

Andrei Novikov
Kristiine linnaosa vanem


Vaatamata looduse vingerpussidele, on õhus tunda kevade tulekut. See aga tähendab, et varsti on linnas algamas heakorrakuu, mille eesmärk on puhastada linn talvel kogunenud prügist.

Kevade tulekuga tulevad reeglina nähtavale kõik siiani lume all peidus olnud probleemid. Need on augud
sõiduteedes ja autoratastega poriks sõtkutud muruplatsid, vandaalide poolt lõhutud laste mänguväljakud,
suitsukonid, koerte jalutuskäikude jäljed ja palju muud, mis ei paku normaalsele linaelanikule mingit silmarõõmu. Kõige selle nähes jääb mulje, et paljude meie kaaskodanike jaoks lõpeb mõiste „kodu” enda korteri ukse või eramaja ümbritseva aia taga. Kuidas muidu võib seletada sellist suhtumist „võõrasse” territooriumisse?
Samas on rõõmustav näha, et suurem osa Kristiine elanikest suhtub enda elukohta kui tõelised patrioodid,
elades linnaosa tulevikule kaasa ja võttes selle korrastamisest aktiivselt osa.
Vähem kui kuu aja pärast algab Tallinnas juba traditsiooniks saanud heakorrakuu, mille jooksul puhastatakse
talve jooksul kogunenud prügist tänavad, hoovid ja haljastusalad, uuendatakse laste mänguväljakuid, likvideeritakse sanktsioneerimata prügihunnikud, viiakse prügi välja erasektorist jne.
Ees ootab suur ja pingeline töö, kuid linna on selles alati aidanud elanikud ning seega võib juba praegu öelda,
et ka Kristiine rahvas võtab aktiivselt osa Linnaosa Valitsuse töötajate poolt korraldavatest talgutest. Nende
ajast ja kohast teatame eraldi. Muudame koos oma linnaosa veel ilusamaks.
Veel üheks kevade oluliseks sündmuseks on Vindi tänava rekonstrueerimine, mis algab plaani kohaselt varasuvel ning mida on ümbruskonna inimesed oodanud juba mitu aastat. Vindi elanikud on korduvalt pööranud linna ja linnaosa võimude tähelepanu sellele, et kunagi veoloomade jaoks ehitatud tänav on autode jaoks liiga kitsas, kuid liiklus sellel on päris tihe. Hommikuti, kui vanemad viivad oma lapsi lasteaeda, aga kõrvalasuvasse poodi tuuakse kaupa, on tänav erinevate sõidukite poolt lausa blokeeritud. Seega on muudatused märgatavad.
Need saavad olema suured tööd. Tänavale tuleb uus asfaltkate, ehitatakse välja kaasaegne kanalisatsioonisüsteem, sh sademevete ärajuhtimiseks, mille puudumine muutis tänava senini kevadeti tõeliseks basseiniks.
Rekonstrueerimise käigus pööratakse erilist tähelepanu ka tänavavalgustusele ja kõnniteede ehitamisele.
Vindi tänava remont koos Tedre tänava rekonstrueerimise lõpetamisega on selle kevade ning kogu aasta suurimad projektid.
Kallid Kristiine elanikud, soovin teile imelist ja töörohket kevadet, head tervist ja päikselist tuju!

Tallinna MTÜ-dele avati taotluste esitamise portaal

Alates veebruarikuust saab mittetulundustegevuse toetuste taotlusi esitada internetis aadressil: https://mittetulundus.tallinn.ee/iseteenindus.

Iseteeninduskeskkonda sisenemine toimub ainult ID-kaardiga. Pärast sisselogimist saab taotleja täita toetuse ankeedi ja esitada selle sobivasse linna ametiasutusse. Lisaks on taotlejal võimalik jälgida taotluse menetlemist ja üles laadida nõutavaid dokumente (tegevuse kirjeldus, allkirjastatud leping, aruanne vm).
Samuti on nii taotlejail kui ka teistel huvilistel võimalik näha, millistele projektidele on Tallinna linna asutused
toetusi jaganud.
Nimetatud teabe leiab mittetulundustegevuse registri avalikust vaatest aadressil: http://mittetulundustoetused.tallinn.ee/.
Iseteeninduskeskkonna ja eraldatud toetuste info on valdkondade ja linnaosade kaupa kättesaadav
ka Tallinna linna kodulehelt: http://www.tallinn.ee/est/mittetulundus ning Kristiine linnaosa veebilehelt: http://www.tallinn.ee/est/kristiine/Mittetulundustegevuse-toetamine-2.

Naistepäeva kontsert

7. märtsil toimus Kristiine Sotsiaalkeskuses südamliku meeleoluga naistepäeva kontsert. Esinesid Kristiine Gümnaasiumi kolmandate ja neljandate klasside õpilased. Poisteansambel oli laulud kõlavaks ja selgeks saanud õpetaja Kai Rei juhendamisel, luuletuste ja vahepalade kava oli kokku pannud õpetaja Reet Loit. Üllatusena publikule olid esinejad, lisaks lauludele ja luuletustele, meisterdanud igale kuulajale veel ka kauni lilleõie.

Me ise ilutegijad

Kristiine LPK pere lapsed on innustunud kaunitest kunstidest. Keskuse koduseinu ehib laste omalooming. Neile pole võõras akvarellitehnika, õli-, siidi-, portselanmaal ja villa viltimine.

Sel sõbrapäeval prooviti kätt keraamikas. Juhendaja keraamik Anne näpunäidete järgi valmisid savist omanäolised taiesed.

Rahulolu ja rõõm tehtud tööst olid selle päeva märksõnad.

Kristiine Sotsiaalkeskuse 17. sünnipäev!

Kristiine Sotsiaalkeskuse hoone.Teisipäeval, 20. märtsil tähistas Kristiine Sotsiaalkeskus sünnipäeva.

1995. aastal avas uksed Kristiine linnaosa eakate tegevuskeskus, algse nimetusega Kristiine Pensionäride
Päevakeskus. Palju aastaid tegutses keskus eakate huvikeskusena. Käidi huviringides, loengutel, tervisepäevadel, koosviibimistel. Traditsioon oli ka tähtpäevade tähistamine.
2003. aastat võib nimetada Kristiine Pensionäride Päevakeskuse murranguaastaks.
Asutuse nimetuseks sai Kristiine Sotsiaalkeskus. Seitsme tegutsemisaasta käigus ilmnes vajadus pakkuda eakatele huvitegevuste kõrval erinevaid igapäevaelu toetavaid sotsiaalteenuseid.
2003-2005. aastal arendati välja ja alustati mitmete integreeritud hoolekandeteenuste osutamist eakatele ja toimetulekuraskustes isikutele (pesupesemise-, duši-, toitlustus- ja muud tugiteenused), kehtestatud hinnakirja alusel.
2005. aasta lõpus alustati laste päevakeskuse teenuse pakkumist toimetulekuraskustes lastele ja peredele.
Aastate möödudes ja seoses sotsiaalteenuste vajaduse suurenemisega hakati panema rõhku mitmesugustele teenustele. Keskuse nimetus on muutunud, tegevus on laienenud ja keskus elab – elab oma rõõmsat, aktiivset ja tegusat igapäevaelu.
Kogu Kristiine Sotsiaalkeskuse töö toimumise ja külastajate rahulolu eest vastutab juhataja Evi Vilgats.
Siinkohal tahaksime õnnitleda ja tänada kõiki neid toredaid inimesi, kes oma südame ja hinge sellesse
keskusse panid ja panevad. Jõudu ja tervist teile edaspidiseks! Palju õnne, Kristiine Sotsiaalkeskus!
Õnne ja rõõmsat kevadet kõigile keskuse tublidele töötajatele!

Kristiine Sotsiaalkeskus, Sõpruse pst 5, 10615 Tallinn,
Tel. 65 12 703,
E 9.00–18.00, T-N 9.00–17.00,
R 9.00-16.00
Kristiine Sotsiaalkeskuse juhataja Evi Vilgats (paremal)
ja psühholoog Jelena Maslova.

Juhataja asetäitja Pille Kolosov.

Tallinna parim sotsiaaltöötaja 2011 on tervisedendaja Sirli Sumeri.

Sotsiaalpedagoog Kersti Kask annab nõu Kristiine ettevõtlike tööotsijate klubi osalejatele.

Kunstiringis osalejate valmistatud „Hea draakon“,
juhendaja Aase Taar.

Arvutivõimalus Kristiine Sotsiaalkeskuses.

Aktiivsed vabatahtlikud on nii Kristiine Sotsiaalkeskuse
kui ka linnaosa suur varandus.

Kristiine koolieelikute ilus kõla

Juba üheksandat aastat toimus märtsikuus Tallinna koolieelikute etlemisvõistlus “Emakeele kaunis kõla”. Kristiine eelvoor toimus 1. märtsil Tallinna Puuetega Inimeste Koja saalis, Endla 59.

Kristiine linnaosa eelvoorus osales 10 lasteaeda, kust võistlustulle asusid 25 last. Iga laps luges kaks luuletust. Luuletused rääkisid Eestimaast, kodust, sõprusest, emast, isast, loomadest, lindudest ja loodusest meie ümber. Esindatud oli 25 luuletaja luule. Kõige rohkem esitati Leelo Tungla loomingut.
Lapsed olid julged, ilmekad, püüdlikud ja väga emotsionaalsed. Luuletuse lugejad kasutasid miimikat, hääletooni muutust ja žeste, mille abil luuletus elustus. Kuulajad said suure elamuse laste võrratust esitusest.
Esinemisel hinnati luuletuse sõnumi edastamise oskust, ilmekust, selget puhast diktsiooni, korrektsust ja eakohasuse arvestamist luuletuse valikul.


Julged, ilmekad, emotsionaalsed ja väga andekad koolieelikud ja nende õpetajad.
 
Žüriis olid väga auväärsed inimesed: Tallinna Haridusameti peaspetsialist Merike Kivimäe (esimees), Tallinna huvikeskuse Kullo direktori asetäitja Kairi Kaugema ja Kopli Noortemaja lauluõpetaja Liina Lass.Kristiine eelvoor toimus Tallinna Puuetega Inimeste Koja saalis.

Kristiine linnaosa eelvooru võitsid: Raul Ra Korolev Haraka Lasteaiast (õpetaja Ulrika Vikat), Jelisaveta Ivanova Vindi Lasteaiast (õpetaja Hedi Minlibajeva) ja Karl Jürgenson Mutionu Lasteaiast (õpetaja Merike Veersalu).
Palju õnne!Tervitussõnadega esines Kristiine linnaosa vanem
Andrei Novikov, kes soovis edu etlemiskonkursil osalejatele.

Päeva juhtisid, improviseerisid ja üllatasid rõõmsad ja lastesõbralikud muusikanäitlejad Aare Pai
ja Erki Aule, kes koos lastega toredat päeva veetsid.

10 minutit enne võistluse algust.