Wednesday, June 20, 2012

Tööotsijate tegevused Kristiine Sotsiaalkeskuses


Tööotsijate maalitud korvid.
 Aastast 2009 kuni maini 2012 on Kristiine Sotsiaalkeskuses toiminud projekt „Programmipõhine nõustamisteenus – pilootprojekt Harjumaa tööturu riskirühmade tööga hõivatuse säilitamiseks/ taastamiseks”, mis oli rahastatud ESF-i rahadest.

Projekti peamised tegevused olid seotud tööotsijate individuaalse- ja grupinõustamisega arendamaks tööotsimise ja kandideerimise oskusi ning vaatamaks sügavamalt enda sisse. Projekt pakkus osalejatele põhjuse tulla kodust välja, suhelda sarnaste muredega inimestega ning tegeleda enesearendamisega.
Kogu projekti jooksul osales 378 inimest, kellest programmi täismahus läbis 222 inimest. Mõned projektis osalejad ei soovinudki kogu mahus osaleda, vaid palusid näiteks enne töövestlusele minekut või ka tööle asumise esmases sisseelamise perioodil 1-5 individuaalset nõustamist. Projekti käigus rakendus tööle 79 osalejat. Enim asuti tööle kaubanduse, laomajanduse ja ehituse valdkonda.
Osalejate initsiatiivil on projekti perioodil lühema või pikema perioodi jooksul tegutsenud ka lauluklubi, peotantsu– ja käsitööring. Projektis osalenud on ükshaaval liitunud ka keskuses tegutsevate eakate ringidega. Lisaks on osaletud arvutikonsultatsioonidel ja keeleõpperingides, tõstes nii oma töiste oskuste taset.
Koos on külastatut erinevaid asutusi, eesmärgiga kuulata tööandjate ootusi töötajatele, vaadata erinevate struktuuride toimimist. Külastati riigikogu ja siseministeeriumi. On käidud erinevates muuseumites ning osaletud töötubades. Keskuses on toimunud näitused tööotsijate maalitud korvidest ja üks isiknäitus Tallinna vaadete ning looduspiltidega maalidest. Koos on käidud matkaradadel ja väljasõitudel.
Populaarseks kujunesid võlanõustamise ja majandamise ning tervisedenduse infopäevad. Projekt lõpetab selle kevadega oma kliendinõustamiste tsüklid ning asutakse tegema kokkuvõtteid.
Tööotsijaid oodatakse septembris liituma Tallinn Aitab programmi raames eestikeelse tööotsijate klubiga. Info ja registreerumine Kersti Kask 651 2706, Kersti.Kask@kristiinesk.ee.

Viktori looduspildid.

Tööotsijate klubi lõpuaktus.

No comments:

Post a Comment