Wednesday, June 20, 2012

INFOTUND "ENERGIASÄÄST ELAMUS"

1. augustil 2012 kell 18-20 tasuta infotund „Energiasääst elamus“ Tulika 33b II korruse saalis. Teavet jagavad MTÜ ESTIVOK ja koostööpartnerid järgmistel teemadel:


1. akende kohtventilatsiooni süsteemi toime, paigaldamise võimalused;
2. energia kokkuhoiu lahendused nii päikesekütte kui soojuspumbaga;
3. elanike kaasamine korteriühistus tasuta kodulehel.

Teeme selgeks, mis on päikeseküte ja milleks teda kasutatakse? Kas Eestis paistab päikest piisavalt, et sellist investeeringut teha? Kui suured on edaspidised elektri kulud, hoolduse kulud ja kui vastupidav ta on? Mis vahe on erinevatel päikesekütte seadmetel? Kui kallis päikeseküte on? Need on vaid mõned levinud küsimused, mis leiavad infotunnil vastused.
Räägime erinevatest soojuspumba liikidest. Teeme lühiülevaate, millal kasutada maasoojuspumpa, millal õhk-vesi soojuspumpa. Vaatame kuidas valida eramule, kortermajale või tööstushoonele õige võimsusega soojuspump ning mis kaasneb vale võimsusega soojuspumba soetamisega. Kindlasti räägime põhjalikumalt just õhk-vesi soojuspumbast, sest siin on kliendil väga kerge eksida pumba valikul ning erinevatel müügimeestel kerge "kärbseid pähe ajada". Vaatleme põhilisi näitajaid ja küsime peamisi küsimusi, mida müügimeestelt teada saada võiks! Uurime, kuidas õhk-vesi soojuspumbaga saab ära kasutada ventilatsioonist tulevat soojust. Räägime lahti COP mõiste. Selgitame hetkelise COP väärtuse ning aastase COP väärtuse erinevust. Vaatame koos, millised näitajad on soojuspumpadel peale COP väärtuse veel olulised. Räägime elektrienergia hinna mõjust soojusarvetele. Kuidas mõjutab elektrihinna tõus soojuspumpade kasutajaid? Viskame pilgu mõnele huvitavamale soojuspumbaobjektile Eestis.
Me elame demokraatlikus maailmas, kus kõigil on õigus oma õigustele. Portaal www.joincom.ee annab võimaluse KÜ sisesed asjad muuta selgeks, ausaks, mugavaks ja kiireks. Portaal tehti koostöös korteriühistu juhtidega, pidades silmas tegelikke sündmusi, mis ühe korteriühistu juhtimisel toimuvad. Seoses sellega on ka korteriühistu koduleht TASUTA! Foorum, näitude kogumine, uudised, protokollid, arved ja hanked on vaid mõned näited, mida portaal võimaldab. Meil on luba ka näidata üht korteriühistu kodulehte, mis on kasutusel alates veebruar 2012.

Niisiis, maja soojusta suvel, energiat säästa talvel!

No comments:

Post a Comment