Wednesday, June 20, 2012

LILLEKÜLA AJALUGU

Möödunud aasta suvel ilmus trükist „Lilleküla ajalugu 1940. aastani“. Praegu on rõõm teatada, et lõpetamisel on selle raamatu järg, s.o. „Lilleküla ajalugu 1940-1991“ käsikiri. Kui eelmise raamatu mahukus kujunes 344 lehekülge, siis uus Lilleküla tutvustav ajalooraamat tuleb vähemalt 500 leheküljeline.
Raamatu mahu suurenemise põhjuseks on see, et sel perioodil tekkis Lilleküla aladele rohkesti uusi ettevõtteid ja asutusi ning sel perioodil tihenes märgatavalt linnaosa hoonestus ning suurenes elanikkond. Materjali suurendas seegi, et rohkem inimesi jagas raamatu koostamisel oma mälestusi ja laenas ajaloolisi fotosid.
Nagu eelmiseski raamatus nii ka uues on kavas teksti liigendada rohkete peatükkidega. Nii leiab lugeja hõlpsamini üles talle huvipakkuvamat lõiku. Rõhuv enamus tekstist pole seni trükis ilmunud.
Paljud Lilleküla ajaloo seisukohast kesksed peatükid nagu individuaalelamute ehitamine, potipõllundus, hariduselu, majavalitsused, masinaehituse ettevõtted, kultuurielu ja mitmed teised on 20-40 leheküljelised. Trükis peaks raamat ilmuma juba selle aasta sügisel.
Kindlasti leidub Kristiine linnaosas inimesi, kes oleks nõus veel jagama oma mälestusi või raamatu illustreerimiseks laenama ajaloolisi fotosid. See kahtlemata rikastaks 1940.-1991. aastate Lilleküla ajalugu. Tõenäoliselt lähitulevikus midagi analoogilist ei ilmu ning seetõttu oleks praegu sobiv aeg kaasa aidata meie kodukandi ajaloo rikastamisele.
Minuga ühendust saab telefonil 5561 7990 või läbi Kristiine Linnaosa Valitsuse.

Robert Nerman

ajaloolane
Alates novembrist 2011 on Tallinna Linnaarhiivi fotokoguga võimalik veebipõhiselt tutvuda üleriikliku arhiivide fotode infosüsteemi- Rahvusarhiivi infosüsteemi FOTIS vahendusel www.ra.ee/fotis.

Aia rajamine 1960 kevadel. Vaade Kännu tänavalt Tüve tänava poole.
Lilleküla raudteeülesõit 1955. aastal.
Mustamäe tee ja Mehhaanika tänava nurk 1972.
Omaaegse vangilaagri hooned Endla.
Uued majad Paldiski maanteel 1956. aastal.
Uued majad Sõpruse puiesteel Endla ristmiku lähedal 1963.
Vaade Paldiski mnt 67 kauplusele ning Endla 94 elumajale 60-ndate algul.

No comments:

Post a Comment