Wednesday, June 13, 2012

Linna energiaagentuur aitab kodukulud vaos hoidaPaljudele tavainimestele ei ütle sõna energiaagentuur midagi. Enamasti seostatakse seda sellega, et Eesti Energial on jälle põhjust hakata mingi utoopilise asja eest rohkem raha küsima. Kuid tõepoolest, mis asi see energiaagentuur üldse on? Kellele seda vaja on? Mis on selle ülesanne ja loomulikult kõige tähtsam küsimus– kes selle tegevuse eest maksab?
Rahustuseks võib kohe ära öelda, et energiaagentuur ei ole seotud Eesti Energiaga ja selle piiramatu kasumiahnusega. Põhjanaabrite eeskujul hakkasime linnaasutustes juurutama energiasäästlikkust ja seda toetavat tegevust. See töö käib tihedas koostöö näiteks Rakvere ja Tartu linnaga ning samuti ei ole unustatud ka pealinna elanikke. Suure eduga läks mullu septembris Lasnamäe Idakeskuse parklas toimunud rahvarohke kogupereüritus – Energiapäev, mille põhieesmärgiks oli näidata Tallinna elanikele uusimaid võimalusi, kuidas vähendada kommunaalarveid säästlikku ja keskkonnasõbralikku eluviisi järgides. Kogemused näitavad, et hoone korralik renoveerimine ja tarbija säästlik käitumine võimaldavad vähendada kommunaalkulusid keskmiselt kolmandiku võrra.
Ajal mil kõik hinnad tõusevad, kodukulud kasvavad ja meeletul hinnarallil ei paista lõppu tulevat, on ülioluline hakata jälgima seda, kuidas saaks oma kulusid vähendada. Minu tuttavate seas on inimesed, kes vahetavad üürikortereid just seetõttu, et nende elektritarbimine on suurem kui küttekulu, kuigi nad ei küta elektriga. Et inimesed saaksid hakata elama inimväärset elu tuleb Tallinna linnal midagi ära teha. Selleks saigi alustatud tööd, et luua meie oma energiaagentuur ning seeläbi inimesi kalli elektri ikkest päästa või seda vähemalt mingil määral leevendada. Energiaagentuur keskendub eelkõige energia juhtimise edendamisele ning kaasaegse energeetika sõlmprobleemidele, millest olulisim on säästev transport ja taastuvenergeetika.
Tallinn tegeleb aktiivselt sellega, et soodustada ühistranspordi kasutamist sõiduautode asemel. Tasuta ühistransport, uue trammiliini ehitamine Lasnamäelt kesklinna on kõigest väike osa sellest protsessist. Ülesanded energiasäästu vallas jagunevad linnaosa valitsuste ning teiste linna ametiasutuste vahel.
Energiaagentuurile analoogse üksuse tähtsus suureneb ka seoses energiaturu avamisega, mis juhtub juba järgmisel aastal. Uutes tingimustes tuleb paljudele linlastele anda head nõu ja soovitusi, kuidas käituda ja mida uutes tingimustes ette võtta. Tegelikult oleks tulnud selline üksust luua juba varem, siis kui oli veel võimalus kaasata Euroopa Liidu toetusfondide vahendeid. Kuid parem hiljem kui mitte kunagi. Tallinnal, kui Eesti suurimal omavalitsusel, lasub juhtiv roll säästva energiamajanduse edendamisel ning loomulikult ka inimeste teavitamises ning abistamises.
Arvo Sarapuu Tallinna abilinnapea

No comments:

Post a Comment