Wednesday, June 13, 2012

"Hoovid korda" projekti raames toetuste saajad selgunud

Tänavu said hoovid korda projekti raames toetust 8 Kristiine linnaosa korteriühistut. Selle aasta linna prioriteetseks valdkonnaks oli parkimisprobleemi lahendamine ning seepärast on ka enamus toetatud projekte seotud just parkimisprobleemi leevendamisega.

Korteriühistu Teostatavad tööd:
1. Mooni 60 parkla, lahutamatu osa kõnnitee
2. Sõpruse pst 6 parkla
3. Tondi 44 parkla
4. Tondi 51a parkla
5. Linnu tee 3 parkla
6. Spordi 15 hoovitee
7. Vindi 7 haljasala ja kõrghaljastus
8. Spordi 3 kõrghaljastuse korrastamine

Kristiine linnaosa vanem Andrei Novikovi sõnul on erilist kiitust väärt korteriühistu Tondi 51a, kes koostas 2010 aastal hooviala kujunduse tervikprojekti. Teostamine toimub etapiviisi. Esimesel aastal rajati osa parklast ja piirdeaed, eelmisel aastal valmisid majaesine kõnnitee, järsakule trepp ja sügavkogumismahutid. Tänavu viiakse võimaluste piires lõpuni parkla rajamine.
Fotod: korteriühistu Tondi 51a järsaku trepp ja sügavkogumismahutid


No comments:

Post a Comment