Wednesday, June 20, 2012

Tallinna Kopli Ametikool- TKAK

Tallinna Kopli Ametikooli (TKAK) loomise idee sai alguse 2002. aastal Tallinna linnavalitsuse ja Tallinna ettevõtjate koostöös. Esimene Tallinna munitsipaalkutsekool, TKAK asutati 2003. aastal.

1. septembril 2004 alustasid 130 noort õpinguid kolmel perspektiivsel oskustöölise erialal: kinnisvarahooldaja, trammi ja trolli lukksepp-elektrik ning käsitöömeister. Trammi ja trolli lukksepp-elektriku ning käsitöömeistri erialal saab õppida nii eesti kui vene keeles.
TKAK pakub kutseõpet keskhariduse baasil, kutsekeskharidusõpet, kutseõpet põhiharidusnõudeta ja kutseõpet põhihariduse baasil! Esmakordselt avati 2011/2012 õppeaastal töökohapõhise õppe rühmad (keskkonnatehnika lukksepa ja kodumajanduse erialal).
Koolis on loodud kaasaegne õppekeskkond ja õpetamisel on põhirõhk tänapäevasel tehnoloogial ning praktilisel tegevusel. TKAK head koostööpartnerid on Tallinna suured ning tuntud tööandjad nagu BLRT Grupp, Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondis, AS Tallinna Vesi, Tallinna Loomaaed, Kadrioru Park, Tallinna Botaanikaaed, Eesti Kaitsevägi jt., kus TKAK õpilased saavad praktilisi tööoskusi arendada. TKAK on Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liidu (EKHHL) ja Eest Ehitusettevõtjate Liidu (EEEL) liige.
Tallinna Kopli Ametikool kool on oma juhtimistegevuses õppijakeskne, valitseb asjatundlik ja efektiivne töökorraldus. Eestvedamisel pööratakse suurt tähelepanu kooli missioonile ja visioonile ning luuakse pilt soovitavast tulevikust. Juhtkonna ülesandeks on muuta töötajad energilisemaks ja motiveerida neid eelkõige samastumise kaudu, mitte aga läbi hüviste. Intellektuaalne stimuleerimine võimaldab koolis ergutada inimesi mõtlema, julgustab kasutama kujutlusvõimet ja tulema välja uute ideedega. Selline lähenemine on tõhus, kuna kool vajab muutusi ning väärtustab uuendusi.
Juhi roll muutub ajas. Erialaste teadmiste tõus koos tehnoloogia kiire arenemisega on viimaseil aastakümneil muutnud juhtimise eesmärke, seetõttu on Tallinna Kopli Ametikooliski ülesandeid ja lahendusi rohkem kui kunagi varem. Suurt rõhku pannakse koolis töötajatele, väärtustatakse intellektuaalset kapitali.
Sellel aastal toimub vastuvõtt meie kooli kümnendat korda. Senini oleme võtnud vastu rahvusliku puutöönduse , tekstiilitöö, kinnisvarahoolduse, keskkonnatehnika lukksepa ja elektriku erialale. Uueks erialaks on meil sepatöö ja sellest aastast alates ka aianduse eriala.
Suurt rõhku oleme pannud töökodade arendamisele. Üleminek uutele riiklikele õppekavadele on nõudnud suuresti kaasaegsete seadmete ja masinate kasutuselevõtmist.
Meid on aidanud selles meie head koostööpartnerid nagu Trammi ja Trollipark, OÜ Pluvo, Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit, Eesti kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liit, OÜ Merkolek ja paljud teised linnasutused.
Lisaks igapäevasele õppetööle osaleme me aktiivselt Mardilaadal, Keskajapäevadel, Kalamaja Kevadlaadal jne. Täiskasvanud Õppija nädala raames on meie maja alati avatud seal osalejatele. Sellel aastal oli meil avatud kuus erinevat töötuba.
Detsembris korraldasime koolis jõululaada koos koolisiseste malevõistlustega. Samuti töötasid töötoad, kus osalejad olid väljaspool kooli.
Tänu SA Keskkonnainvesteeringute Keskus projektidele, saame me parimaid õpilasi premeerida õppereisidega tutvumaks Eestimaa erinevate vaatamisväärsustega.
Hiljuti oli kahepäevane reis Saaremaale, kus tutvuti Kuressaarega, Vilsandi rahvuspargiga ja Panga Pangal rannikuprogrammiga „Rannikust mereni“
4.juunist algab Tallinna Kopli Ametikooli uute õpilaste dokumentide vastuvõtt 2012/ 2013 õpetatavatele erialadele.
Tallinna Kopli Ametikoolis on välja töötatud väga palju erinevaid täiendkoolitusi. Osaleme aktiivselt ka töötutele mõeldud erinevates koolitusprogrammides. Valminud on uusi väljakutseid otsivatele inimestele mõeldud koolitused, millega saate tutvuda TKAK kodulehel www.tkak.ee. Toome siinkohal ära mõned neist
• Puidutöötlemine, Деревообработка, http://www.tkak.ee/koolituskalender?event_id=44
• Santehnik, Сантехник, http://www.tkak.ee/koolituskalender?event_id=43
• Keevitaja, Сварщик , http://www.tkak.ee/koolituskalender?event_id=45,
• Korteriühistu juhatuse liikmete koolitus, Глава квартирного товарищества, http://www.tkak.ee/koolituskalender?event_id=42
• Elektrimontaaz, Электромонтажник, http://www.tkak.ee/koolituskalender?event_id=41

Kaspar Kaugija

Tallinna Kopli Ametikooli direktor

No comments:

Post a Comment