Friday, August 17, 2012

Lõimumisprojekt "Sõbrake" süvendas sõprust


Õpilased meisterdavad sajajalgset-
et sajajalgne saaks liikuda,
 tuleb astuda õiget jalga ühes rütmis
 Lõimumisprojekt “Sõbrake” toimus 2011 aasta sügisest (novembrist) kuni 2012 aasta kevadeni (maini) kolme kooli: Tallinna Tondi Põhikooli, Tallinna Õismäe Kooli ja Kohtla Järve Ühisgümnaasiumi huvijuhtide pool organiseeritud ühistegevuses ja selles projektis osales kokku 30 õpilast ning 10 õpetajat.

Läbi projekti tegevuste õppisid kolme kooli õpilased ja õpetajad üksteist tundma, said sõpradeks ning rikastus ka nende suhtluskeel, vene keelt kõnelevad õpilased said võimaluse eesti keelses keskkonnas suhelda eesti keeles ja meie õpilased said võimaluse õppida vene keelt läbi aktiivse suhtlemise ja ühistegemise.
Kuna ühistegevused kolme kooli: Tallinna Tondi Põhikooli, Õismäe Kooli ja Kohtla Järve Ühisgümnaasiumi vahel kestsid sügisest kevadeni ja lõppesid ühiste laulumängude -ja teatrifestivaliga Tallinnas Tondi Põhikoolis ja Õismäe Koolis siis tekkis kõigil osalejatel läbi sõpruse ühine soov jätkata ja lõimuda veelgi rohkem läbi ühistegevuste (laagrid, teatrifestivalid, töötoad, matkad, ekskursioonid, erinevad kultuuridevahelised rahvakalendritähtpäevade tähistamine jms), et rikastuda läbi erinevate kultuuride ja keele.
Eriti õpetlik oli tegevusaasta Kohtla Järve Ühisgümnaasiumi õpilastele, kes teadsid erivajadustega õpilastest ja nende maailmast vähe ning tekkis soov jagada, abistada , hoolida, arvestada endast nõrgemaga ja ühiselt tegutseda läbi spordi, muusika ja käsitöötubade tegevuste kaudu.
Kõigi kolme kooli õpetajad rikastusid läbi uute kogemuste ja tegevuste, mida kindlasti sooviti jätkata üheskoos, et kogeda taas ühes tegemise rõõme ja tugevdada sõprussidemeid kolme kooli vahel.
Lõimumisprojektid on tänases õpikeskkonnas end õigustanud ning õpilastele ning nende õpetajatele igati vajalikud- leiduks vaid häid ja algatusvõimelisi projektide eestvedajaid!

Maire Paluveer
Tondi Põhikooli huvijuht

No comments:

Post a Comment