Thursday, August 16, 2012

Elektririkkest või elektriohust teata 1343

Et Tallinnas on elektririkkeid reeglina vähem kui mujal Eestis, ei tea pealinna elanikud alati, millisel numbril rikke korral pöörduda. Riketest saab teada anda helistades või SMS-i saates Elektrilevi rikketelefonile 1343. Samuti saab seda teha veebilehel www.elektrilevi.ee oleva vormi kaudu.


Elektrikatkestuse tekkides palume enne rikkenumbrile helistamist oodata 15-20 minutit, kuna selle ajaga jõuab katkestuse info andmebaasi ja siis oskab klienditeenindaja rikke likvideerimise kohta juba täpsemat infot anda. Rikketelefon tuvastab helistaja piirkonna ja loeb automaatvastajast esmalt ette info meile selles piirkonnas teadaolevatest riketest ja nende kõrvaldamise ajast. Kui automaatvastajale loetud tekst juba sisaldab teie tänava või linnaosa rikkeinfot, pole teil vaja rikkest klienditeenindajale teatada, kuna selle kõrvaldamisega juba tegeletakse. Kui infot teie rikke kohta ette ei loeta, tuleb jääda liinile ja oodata teenindajaga ühendamist pärast automaatvastuse lõppu.

Numbril 1343 tuleb teada anda ka elektriohtu põhjustavatest olukordadest – näiteks mahakukkunud juhtmetest või lahtistest alajaamade ja elektrikilpide ustest.

No comments:

Post a Comment