Thursday, August 16, 2012

Kristiine linnaosa kõrgepingeõhuliinid likvideeritakse


Endla tänav 55

Toomas Häidkind
Linnamajanduse osakonna juhtivspetsialist

Kui kõik läheb nii, nagu esialgselt planeeritud, siis kõrgepingemastid on Kristiine linnaosast lähiaastatel kadunud, sest AS Elering on võtnud eesmärgiks asendada linnaosa territooriumil asuvad kõrgepinge õhuliinid kaabelliinidega.

Kristiine linnaosa läbib kolm 110 kV õhuliini: Järve – Endla, Endla – Veskimetsa ja Veskimetsa – Järve. 2014. aastaks likvideeritakse Järve – Endla õhuliin, töödega alustatakse juba 2013. aastal. Nimetatud õhuliin varustab elektrienergiaga Kristiine linnaosa ja kesklinna.
Eeskätt tuleneb õhuliini kaablisse paneku vajadus õhuliini tehnilisest seisukorrast, kuid ka õhuliinide elektrivälja mõjust läheduses asuvate elamute elanikele. Endla – Järve õhuliin on lõplikult likvideeritud pärast Endla – Veskimetsa ja Järve – Veskimetsa 110 kV kaabelliinide rajamist. Liinid rajatakse vastavalt 2015. ja 2016. aastal.

Endla – Järve kaabelliin hakkab ühendama Endla 35 ja Järve 35 asuvaid alajaamu. Trassi pikkuseks on 3854 m. Trassi ja olemasoleva õhuliini kulgemisteed ei ühti. Kaabelliini trass algab sarnaselt õhuliiniga Järve alajaamast. Olemasoleva õhuliini portaalist viiakse kaabel mööda tugikonstruktsioone maasse ning edasi kulgeb kaabelliin piki Järve tänavat ja Alajaama tänavat. Peale Tammsaare teega ristumist suundub trass piki Seebi tänavat Tondi tänavani, sealt edasi Kotka tänavani ja järgnevalt piki Tulika tänavat Endla 35 asuvasse alajaama.

Kaabelliini paigutamiseks on ette nähtud nii lahtise kaeviku kui ka kinnise meetodi kasutamine. Liin paigaldatakse torudesse, mis paiknevad 2...5 m sügavusel pinnases. 45% trassi pikkusest paigaldatakse lahtisel meetodil, ülejäänud osa kinnisel meetodil, mis kujutab endast horisontaalset suundpuurimist.

Tähelepanelikul lugejal tekib kindlasti küsimus, et miks ei ole kohe pärast Endla – Järve kaabelliini rajamist võimalik likvideerida Endla – Järve õhuliini. Probleem on selles, et Endla – Järve õhuliini mastid kannavad kuni liinide ühinemiskohani, mis asub Tildri ja Tildri põik ristmiku lähistel, ka Endla – Veskimetsa õhuliini ning peale liitmiskohta Veskimetsa – Järve õhuliini.

Mida õhuliinide kaotamisega meie linnaosa võidab? Üsna palju, sest piiranguteta saame hakata kasutama õhuliini kaitsevööndi alla jäävat linnaruumi. Selgituseks olgu öeldud, et õhuliini kaitsevöönd on maa-ala, mida piiravad mõlemal pool piki liini telge paiknevad mõttelised vertikaaltasandid, mille ulatus on 110 kV pinge korral 25m.

Asendades Endla – Järve vananenud õhuliini kaabelliiniga, paraneb Kristiine linnaosa elektrienergiaga varustamiskindlus. Kindlasti tunnevad õhuliinide kadumisest rahulolu ka paljud elektrivälja suhtes tundlikud inimesed.

No comments:

Post a Comment