Monday, September 24, 2012

Telli tasuta pakendikonteiner või pakendikott!

Hea korteriühistu esindaja või eramaja omanik, telli tasuta pakendikonteiner või pakendikott!

Aastas tekib elaniku kohta hinnanguliselt 425 kg olmejäätmeid ja kuni 60% sellest kogusest mahuliselt moodustavad pakendijäätmed. Sorteerides pakendijäätmeid eraldi väheneb olmejäätmete maht ja olmejäätmete konteineri tühjendamise vajadus ning seeläbi säästab tarbija raha.
Selleks, et pakendijäätmete kogumine oleks võimalikult lihtne, mugav ja tulemuslik pakub Tootjavastutusorganisatsioon OÜ (TVO) vastavat teenust kortermajadele ja eramajadele. Teenuse raames saab korteriühistu tellida majaelanikele segapakendijäätmete konteineri, mille rentimine ja tühjendamine on tasuta.
Segapakendijäätmete kogumine toimub 600-liitriste spetsiaalsete avadega ja vastava märgistusega lukustavate konteineritega. Pakendijäätmete kogumine peab toimuma vastavalt sorteerimisjuhendile. Konteinerisse võib panna erinevaid kodumajapidamises tekkinud plast-, metall- ja joogikartongist ehk tetrapakendid. Selleks, et kogutavad segapakendijäätmed sobiksid taaskasutamiseks, tuleb kliendil tagada pakendijäätmete puhtus. Pakendikonteineri tühjendamine toimub vastavalt graafikule, mis väldib konteinerite ületäitumist. Juhul, kui taaskasutatavate materjalide kogumiseks mõeldud konteiner sisaldab olulisel määral prügi või määrdunud pakendeid, siis pakendiauto konteinerit ei tühjenda ning Kliendil tuleb tasuda tühisõidu eest 3,84 € (sisaldab käibemaksu). Lisaks tuleb Kliendil mittevastavate jäätmete äraveo eest tasuda olmejäätmete kogumise tühjendushind vastavalt kehtivale olmejäätmete hinnale antud piirkonnas.
Tootjavastutusorganisatsioon OÜ (TVO) pakub eramajapidamistele tasuta pakendikoti teenust. Pakendikoti teenus sisaldab kahte erivärvi kilekotti: roheline pakendikott, kuhu võib panna klaasist pudeleid ja purke ja kollane pakendikott, kuhu võib panna kartongist, plastist ning metallist pakendijäätmed. Pakendikoti äravedu toimub ühel konkreetsel nädalapäeval iga 28 päeva tagant. Vajadusel ka harvem. Pakendikoti äraveost loobumiseks tuleb jäätmekäitlejat teavitada vähemalt kaks päeva ette, et jõutaks sõiduplaanid ümber teha. Juhul, kui tühjenduspäeval pakendikotti väljas ei ole ja sellest ei ole jäätmekäitlejat ka eelnevalt teavitatud, siis tuleb tasuda tühisõidu eest 3,84 € (sisaldab käibemaksu). Täis pakendikotid tuleb jätta nähtavale kohale, näiteks olmejäätmete konteineri kõrvale ning graafikujärgsel kogumispäeval viib kogumisauto need ära. Täis kilekottide asemele jäetakse alati uued tühjad kilekotid.
Teenuse saamiseks tuleb sõlmida teenuse osutamise leping TVO poolt koostööpartneriks valitud jäätmekäitlusettevõttega.
Teenuse tingimustega on võimalik tutvuda ja teenuse saab tellida TVO kodulehelt http://www.tvo.ee või telefon 6811481.
Pakendite eraldi kogumine on keskkonnasõbralik, sest kogutud pakendijäätmed suunatakse taaskasutusse ja nendest valmistatakse uusi tooteid.

No comments:

Post a Comment