Monday, September 24, 2012

Ilmus 20. Tallinna statistiline aastaraamat

Ilmus 20. Tallinna statistiline aastaraamat

Tallinna Linnakantselei arenguteenistus andis välja statistika aastaraamatu „Tallinn arvudes 2012“. Trükis sisaldab andmeid Tallinna juhtimise, finantsnäitajate, rahvastiku, sotsiaalelu, majanduse ja keskkonna kohta.
Juba 20. Tallinna statistilises aastaraamatus on seekord esmakordselt andmed ka tallinlaste arvuti-, mobiiltelefoni, interneti ja e-teenuste kasutamise ja avaliku sektori e-teenustega rahulolu kohta. Teiseks täienduseks on andmed puuetega inimeste tööhõive kohta ja puuetega tallinlaste jaotus puude liigi ning raskusastme järgi. Uus on ka ülevaade Tallinna ettevõtluse demograafiast.
Võrdluseks esitatakse viie aasta ning Eesti ja Harjumaa vastavad näitajad.
Kogumiku sissejuhatuses on kokkuvõte „Tallinna rahvastikuprognoosist 2011–2030“, viimasest rahvaloendusest ja rahvastikuregistrist ning Tallinna osast üleriigilises planeeringus „Eesti 2030+“.
Trükis on mõeldud laiale kasutajaskonnale ning peaks pakkuma huvi nii riigi- ja omavalitsusametnikule, ettevõtjale, ajakirjanikule, teadustöötajale, õpetajale kui ka (üli)õpilasele. Trükist jagatakse ministeeriumidele, ametitele, inspektsioonidele, saatkondadele ja esindustele, õppe- ja teadusasutustele, raamatukogudele ning Tallinna ja Harjumaaga seotud asutustele ja liitudele.
Trükiväljaanne on eesti- ja ingliskeelne. Tallinna veebilehel on „Tallinn arvudes 2012“ eesti/inglise keeles saadaval pdf- ja xls-formaadis ning vene/inglise keeles „Таллинн в цифрах 2012“ xls-formaadis.

No comments:

Post a Comment