Monday, September 24, 2012

ELU MUINASJUTUSÕppetegevus Hispaania koolis CEIP El Trigal

Eesti rahvatantsude ja mängude tutvustamine Põhja-Iirimaa St. Lawrences Promary Scool´i õpilastele
Projekti partneritega Hispaania kooli CEIP El Trigal ees


Türgi koolis Mehmet Kose Ilkogretim Okulu projekti partnermaade esindajate ja maskottidega


Iti ja Kusti Hispaania kooli õpilastega
 Kersti Ots
Tallinna Muinasjutu Lasteaia õpetaja

Tallinna Muinasjutu Lasteaed on väike hubane 4-rühmaline lasteaed. Ühtse perena tegutsevad siin nii eesti- kui venekeelsed rühmad. Keeleõppe ja integratsiooni seisukohalt on see lastele suurepärane võimalus sulanduda ühtsesse kultuuriruumi õppides austama nii võõrast keelt kui -kultuuri.
Esimest korda pidasime sellel aastal lõpupäeva koos kõikide rühmade lõpetajatega. Peokavasse olid ühendatud nii eesti- kui venekeelsed etteasted. Vene lapsed õppisid selgeks eestikeelsed laulud ja luuletused ning vastupidi. Peab tõdema, et lastele meeldis väga ka teises keeles esineda. Nad olid uhked oma saavutuste üle, samuti olid vanemad sellise peokorraldusega ülimalt rahul.
Tallinna Muinasjutu Lasteaed on avatud uutele huvitavatele kogemustele ja ettevõtmistele. Alates 2011a. augustist võtab kogu lasteaiapere osa rahvusvahelisest COMENIUS´e projektist „Reach for the stars“. Projektis osalevad Hispaania, Türgi, Põhja-Iirimaa, Belgia ja Eesti eelkooli- ja põhikooli lapsed. Projekti rahastab Euroopa Komisjon.
Programmi Comenius eesmärgiks on parandada koolihariduse kvaliteeti ja tugevdada Euroopa dimensiooni hariduses. Comenius toetab koolide rahvusvahelist koostööd, aitab kaasa haridustöötajate kvalifikatsiooni tõstmisele ning soodustab keeleõpet ja teiste kultuuride alast teadlikkust.
Tänu Comeniuse programmile on Tallinna Muinasjutu Lasteaial võimalik hankida koostöö eesmärgil rahvusvahelisi sidemeid, viia end kurssi teiste Euroopa Liidu maade haridussüsteemidega. Õpetajatel on võimalus külastada asjaosalisi koole, mille eesmärgiks on koos tegemine ja teineteiselt õppimine.
Comeniuse projekti „Reach for the stars“ eesmärgiks on muuta lapsed tervemaks ja aktiivsemaks stimuleerivas kasvukeskkonnas, võttes aluseks viis kategooriat. Haridusasutused läbivad viis etappi ehk viis tärni. Tegevus toimub kokkulepitud kava alusel ja lõpeb ühiste temaatiliste üritustega:

1. tärn: ühisvõimlemised ja -mängud kõigi lastega.

2. tärn: laste muutmine ohust teadlikumaks ja lastele lihtsamate esmaabivõtete õpetamine.

3. tärn: tervisliku hommikusöögi/õhtuoote valmistamine lasteaia lastele ja vanematele.

4. tärn: lasteaeda oma aiamaa loomine, kus lapsed saavad ise kasvatada köögivilju.

5. tärn: luua lastele võimalused mängida ohutus ning stimuleerivas keskkonnas.
Iga kord, kui saavutatakse üks kategooria, saadakse Kuldne Tähekene (tärn). Eesmärk, mille poole püüelda, on saada 5 tärni lasteaiaks.
Projekti raames oleme koos lastega juba rajanud väikese köögiviljapeenra, lapsed on läbinud esmaabi koolituse, mille käigus on õppinud esmaseid esmaabivõtteid, kogu lasteaiaperega osaleme ühisvõimlemise hommikutel. Vahetame partnermaadega laste kunstitöid, osaleme ise oma töödega partnermaade koolide näitustel ning korraldame neid ka oma lasteaias. Uuel õppeaastal seisab ees vanematega ühise tervisliku õhtueine nautimine, uued videokohtumised ja projektimaade külaliste võõrustamine. Videovestlusi oleme juba pidanud Türgi, Belgia ja Hispaania lastega. Videovestluste käigus laulame laule, esitame laulumänge ja luuletusi, tutvustades nii enda maa keelt kui kultuuri.
Projekti käigus valmisid meie lasteaeda tutvustav videofilm, maskotid Iti ja Kusti.
Tänaseks oleme oma õpetajatega külastanud Hispaania, Türgi ja Põhja-Iirimaa koole. Vastuvõtud on olnud töised ja südamlikud. Hariv oli näha sealseid tegevusi, mis andis palju uusi ideid. Uusi ideid oleme edastanud Eesti kolleegidele ning lastevanematele kodulehe kaudu. Toredaks kogemuseks osutus partnerriikide lastele eesti rahvuslike tantsude ja mängude õpetamine.
Tänu COMENIUS´e programmile on Tallinna Muinasjutu Lasteaial võimalik hankida uusi kogemusi. Uued kogemused lisavad omakorda kindlustunnet ja oskust väärtustada seda, mis meil juba on.

No comments:

Post a Comment