Friday, December 16, 2011

Vindi tänava rekonstrueerimine algab järgmise aasta aprillis

15. novembril kohtusid Tallinna linnapea Edgar Savisaar, abilinnapead Kalle Klandor ja Eha Võrk, Tallinna Kommunaalameti juhid ning Kristiine linnaosa vanem Andrei Novikov Vindi tänava piirkonna korteriühistute esindajatega. Kohtumisel arutati tänavate rekonstrueerimist puudutavaid küsimusi.

Kristiine Linnaosa Valitsuse saalis toimus arutelu, kus kuulati ära elanike ettepanekud seoses piirkonna tänavate ning amortiseerunud tehnovõrkude rekonstrueerimistöödega.
Linnapea Savisaar rõhutas, et kohtumise eesmärk oli probleemid näost näkku selgeks rääkida, et siis juba ühiselt parima võimaliku lahenduseni jõuda.
Kristiine linnaosa vanema Andrei Novikovi sõnul pidi Vindi tänava taastusremont olema juba möödunud aastal lõppenud, kuid projekteerimistööde käigus selgus, et tänava all kulgevad
kommunikatsioonid on nii amortiseerunud, et need tuleb välja vahetada. Seetõttu Tallinna linn
oli sunnitud projekti põhjalikult muutma ning hetkel valmistatakse ette tänava kapitaalremondi
projektdokumentatsiooni. Tööde käigus tehakse mitte ainult uus teekate ja kõnniteed, vaid paigaldatakse ka uued kommunikatsioonid, tänavavalgustus, istutatakse uus haljastus.
„Pole head ilma halvata,“ sõnas Novikov. „Vindi tänava elanikud saavad tavaremondi asemel kapitaalremonditud tänava. Kindlasti tõstab see oluliselt inimeste liiklemise turvalisust.“
Kohtumisel lepiti põhimõtteliselt kokku, et järgmise, 2012. aasta aprillis alustatakse Vindi tänava rekonstrueerimisega.
„Projekt Vindi tänava rekonstrueerimiseks on koostatud ja kui kõik kavakohaselt kulgeb peaks Vindi tänav oktoobriks remonditud saama,“ ütles abilinnapea Kalle Klandorf.

Arutelu toimus Kristiine Linnaosa Valitsuse saalis.

No comments:

Post a Comment