Friday, December 16, 2011

Teadmiseks pensionäridele

Alates 1. jaanuarist 2012 muutub pensionilisa taotlemise kord.

Toetuse saajate ring ja toetuse saamise tingimused ei muutu – pensionilisa määratakse endiselt riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel määratud vanadus- või töövõimetuspensioni saajale ning täisealisele (alates 18. eluaastast) rahva- või toitjakaotuspensioni saajale tingimusel, et toetuse taotleja
on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanik katkematult vähemalt aasta enne toetuse taotlemise aasta 1. jaanuari ja on kantud riiklikku pensionikindlustuse registrisse.
Toetust makstakse üks kord aastas pensionäri sünnikuul alates pensioni määramise kalendriaastale
järgnevast kalendriaastast.
Need pensionärid, kes said 2011. aastal pensionilisa, ei pea järgmisel aastal enam avaldust esitama.
Alates 2012. aastast tuleb avaldus toetuse saamiseks esitada esmakordsel toetuse taotlemisel
ja nendel pensionäridel, kellel pensionilisa saamine on ajutiselt katkenud, s.t. kes mõnel varasemal aastal on küll pensionilisa saanud, kuid 2011. aastal avaldust ei esitanud.
Avalduse esitamine on vajalik ka siis, kui soovitakse muuta makseandmeid (näiteks on muutunud
arvelduskonto number või eelmisel aastal kanti toetus teise isiku arvele, aga nüüd soovitakse,
et toetus laekuks taotleja enda arvele jne).
Kehtima jääb tingimus, et avaldus tuleb esitada sünnikuule eelneval või sünnikuul.
Toetuse avaldust saab täita sotsiaalhoolekande osakonnas (E 09.00-13.00 ja 14.00-18.00; T, N 09.00-13.00 ja 14.00-17.00; R 09.00-12.00), saata postiga aadressile Tulika 33b 10615 Tallinn, e-posti teel digitaalselt allkirjastatuna aadressile eha.eeriksoo@tallinnlv.ee või internetis portaali http://www.eesti.ee/ kaudu.
Kindlasti pange kirja oma kontaktandmed, et sotsiaalhoolekande osakonna töötajad saaksid vajadusel teiega ühendust võtta.

No comments:

Post a Comment