Friday, December 16, 2011

Tedre tänaval algas kauaoodatud remont

Tallinna abilinnapea Kalle Klandorfi sõnul saab Tedre tänav remondi tulemusena korraliku teekatte, liiklus muutub sujuvamaks ning jalakäijate liiklemine senisest tunduvalt ohutumaks.

Kristiine linnaosa vanema Andrei Novikovi sõnul on Tedre tänava rekonstrueerimise asjus linnaosavalitsuse poole korduvalt pöördutud, kuid kahjuks viibis tööde algus tehnilistel põhjustel rohkem kui aasta. „Takistuseks sai, et sõidutee osutus kavandatud tööde jaoks liiga kitsaks, mis tähendas seda, et kraavid tuli likvideerida ning sama otsus tuli langetada ka olemasolevate vanade puude osas,“ rääkis Novikov.
„Kuna suur osa elanikke oli puude mahavõtmise vastu, peatati projekteerimine ja algasid läbirääkimised.
Kirglike vaidluste tulemusena jõuti ühisele otsusele, et kõnniteedest tulenev turvalisus on tähtsam kui
eakad puud ja ehitustööd võisid alata.“
Tedre tänava remont Nõmme tee ja Kotka tn vahelisel lõigul algas 21. oktoobril 2011 ning lõppeb 2012. aasta suvel. Töid teostab Lemminkäinen Eesti AS. Lepingu kogumaksumus on 1,09 mln eurot.
Rekonstrueerimise käigus rajatakse puuduvad kõnniteed ja kaasaegne tänavvalgustus, sõidutee saab uue katte, lahendatakse sadevete ärajuhtimine ning uuendatakse piirkonna side- ja elektrisüsteeme. Tööde lõppfaasis paigaldatakse uued liikluskorraldusvahendid ja taastatakse haljastus.
Ehitajaga on kokku lepitud töökorraldus, mis tagab, et elanikud pääsevad sõidukitega oma valdusteni takistusteta ja tõrkeid võib esineda maksimaalselt mõne päeva ulatuses.

Abilinnapea Kalle Klandorf ja Kristiine linnaosa vanem Andrei Novikov tutvuvad töö korraldusega
Tedre tänaval.

Vanade puude eemaldamine on vajalik jalakäijate ohutuse ja turvalisuse tagamiseks.

No comments:

Post a Comment