Friday, December 16, 2011

Statistikaameti küsitlusuuringud toimuvad aasta läbi


Statistikaamet korraldab elanike küsitlusuuringuid aasta läbi ning ukse taha tulnud küsitleja uvastamiseks on mitu võimalust.

Tänavu oktoobris Kristiine Lehest ja teisest meediast läbi jooksnud libaloendajate teema on inimesed õigusega valvsaks muutnud. Statistikaameti välitööde talituse juhataja Heidi Pellmase sõnul ei tule
tõepooles, rahvaloendaja enne 16. veebruari 2012, samas toimuvad Statistikaameti küsitlusuuringud aasta läbi ning uuringusse sattunud inimesed saavad hõlpsasti kindlaks teha, kas ukse taha tulnud
inimene töötab Statistikaametis.
Kuidas teha kindlaks, et tegemist on õige küsitlejaga.
1. Uuringusse sattunud inimesele on Statistikaamet eelnevalt saatnud kirja, kus on märgitud küsitleja nimi, kes temaga ühendust võtab ja küsitleja telefoninumber.
2. Inimese ukse teha tulles esitab küsitleja pildiga Statistikaameti töötõendi.
3. Vajadusel saab küsitleja õigsust kontrollida Statistikaameti telefonil 6259 100.
2011. aasta lõpus on toimumas neli Statistikaameti küsitlusuuringut:
1) Eesti tööjõu-uuring,
2) Leibkonna eelarve uuring,
3) Leibkondade energiatarbimise uuring,
4) Täiskasvanute oskuste uuring „Tean ja oskan“.
„Aastas osaleb Statistikaameti küsitlusuuringutes kokku enam kui 40 000 inimest,“ märkis Pellmas. „Loodame, et igaühel, kes uuringusse on sattunud ja kellega Statistikaameti küsitleja ühendust võtab, on võimalik ka uuringus osaleda,“ rääkis Pellmas. „Uuringusse sattunud inimeste panus on asendamatu
väärtusega ning määrava tähtsusega Eesti elu kohta tõese pildi saamiseks,“ lisas ta.

No comments:

Post a Comment