Friday, November 19, 2010

Kristiine sotsiaalkeskuses tegelevad inimesed konkurentsivõime tõstmisega tööturul

Kristiine Sotsiaalkeskuses on käivitunud töötute ning tööturul ohustatute jaoks kaks programmi.

Kersti Kask
Sotsiaalkeskuse sotsiaalpedagoog

Teist korda tuleb kokku Tallinna linna töötute klubi. Kevadel lõpetas eestikeelse klubi 46-st alustanust 39, neist oli augustikuise info põhjal tööle saanud 8 ja kutseharidust omandama asunud 5. Sügiseses klubis on 55-st venekeelsest alustajast lõpusirgele jõudnud 23.
Samaaegselt on Eesti Sotsiaalfondi projekti raames saanud võimalikuks programmipõhine
grupinõustamine ning individuaalja perenõustamine, mis on mõeldud vähekindlustatud ja tööturu riskirühma kuuluvatele inimestele.
Hetkel osaleb neljas, nii eesti- kui ka venekeelses rühmas üle 60 inimese.
Töötatakse 15-liikmelises grupis, mida juhivad sotsiaaltöötaja ja psühholoog. Grupitööna tehakse praktilisi harjutusi, et tõsta eneseusaldust ja -teadlikkust tööturul oskuslikumaks kandideerimiseks.
Majanduslikult keerulises olukorras olevate inimeste mured kipuvad kuhjuma ja probleeme on väga erinevates valdkondades. Meie keskusest ei saa vastuseid kõigile küsimustele, kuid me saame aidata leida vajalikke spetsialiste väljastpoolt meie maja.
Omaette väärtus on projekti juures tegutsevad vabatahtlikud.
Enamik neist on abiks olnud ürituste ettevalmistamisel või siis lihtsamal nõustamisel. Kevadel avaldas soovi töötute muusikalise eneseabi grupiga tegelemiseks Ülo Vihma.
Selles grupis on umbes 20 osalejat, tuumik koosneb üheksast inimesest.
Grupp kannab tinglikku nime „Töötute koor” ning käib koos igal esmaspäeval kell 13 Kristiine Sotsiaalkeskuses, Sõpruse pst 5.
Vabatahtlik Andreas jagab arvutialast konsultatsiooni neile keskealistele töötutele, kellele arvuti on siiani päris võõras olnud. Seda ei saa kindlasti nimetada tavaliseks arvutiõpetuseks, vaid tegemist on osaleja vajadusi ning arenemiskiirust paindlikult arvestava individuaalse nõustamisega. Inimesed, kes polnud varem iseseisvalt arvutit käivitanudki, suudavad nüüd otsingukeskkonnas tööd otsida, e-kirju saata jne. Kahju, et ressursi puudumisel pole võimalik rahuldada kõigi nende soove, kes sellist õpet vajavad.
Sügishooaja lõpetamine toimus 18. novembril Puuetega inimeste kojas, kus esinesid „Töötute koor” Ülo Vihma toetusel ning vennad Mart ja Jaak Johanson. Programmis osalenuid tervitas linnaosavanem Mihhail Korb.
Uued grupid alustavad juba jaa-nuaris 2011. Soovijad saavad registreeruda aadressil kersti.kask@kristiinesk.ee või telefonil 6512706.

No comments:

Post a Comment