Friday, November 19, 2010

KOOSTÖÖ VABATAHTLIKEGA

Serve The City organisatsiooniga puutus Kristiine Sotsiaalmaja esmakordselt kokku 2010. aasta kevadel, kui vabatahtlike ühenduse esindaja otsis võimalusi aidata eakaid.

Iris Meristo
Kristiine Sotsiaalmaja avahoolduse hooldusjuht

Serve The City ühendab neid inimesi, kes soovivad oma tegevusega kõigi kogukonna liikmete elu paremaks muuta. Varem olid vabatahtlikud üritanud ise otse abivajajateni jõuda ja nii mõnigi Kristiine linnaosa elanik leidis oma postkastist kirjakese, milles pakuti abi. Kuid vaatamata headele kavatsustele, suhtuti sel viisil abi pakkumisesse ning abistajatesse umbusaldusega ja vaid vähesed võtsid nendega ühendust.
Koostöös vabatahtlikega avanes Kristiine Sotsiaalmajal võimalus pakkuda avahoolduse klientidele abi just nende tööde osas, mida koduteenuste loetelu ei sisalda. Selgitasime välja, milliste kodutööde osas abi oodatakse ning andsime sellest vabatahtlikele teada. Kuna vabatahtlikuks käiakse oma põhitöö kõrvalt, toimusid Serve The City kampaaniad laupäeviti ning abistajad moodustasid kahe- ja kolmeliikmelised rahvusvahelised grupid.
Kristiine Sotsiaalmaja hooldustöötajate abiga korraldasime vabatahtlike juurdepääsu nende inimeste kodudesse, kes ise tervisliku seisundi tõttu ust avada ei saanud.
Tänu vabatahtlike abile said Sotsiaalmaja avahoolduse klientide aknad puhtaks pestud, vaibad klopitud, aiad koristatud ning puud saetud.
Loodame väga sellise koostöö jätkumisele tulevikus.

No comments:

Post a Comment