Friday, May 21, 2010

Turvalisus ja heakord

Head Kristiine inimesed, linnamajandusosakond tänab teid meeldiva koostöö eest. Tegeleme küll igapäevaselt heakorraprobleemidega, kuid kõiki muresid alati ei märka. Seepärast on eriti hea
meel nende kodanike üle, kes meile helistavad ja teavitavad probleemidest ning annavad ka tagasisidet, kui mure lahendatud.


Endiselt teeb pahameelt meie ühise vara sodimine nii aerosoolvärvide kui ka markeritega. Ühest küljest on graffiti esteetiliselt ebameeldiv, kuid veelgi hullemaks teeb olukorra see, kui soditakse tänavasilte ja ühistranspordi peatusenumbreid ning -nimesid, mis võib takistada võõral inimesel mugavalt liigelda.
Tänavune kevad on möödunud tänavate puhastamisega prügist ning haljasalade riisumisega
lehtedest ning kulust. Tänu heakorratööliste ja tänavapuhastusfirmade ponnistustele oleme olukorra saanud enam-vähem kontrolli alla, kui on pretensioone prügi või korrastamata haljasalade kohta, siis andke kindlasti märku ning linnaosa saab puhtamaks.
Nii sodimise, prügi kui ka linna infrastruktuuri lõhkumise osas palume kodanikel jätkuvalt
valvsad olla ning igasuguse rikkumise korral meile (645 7118) või munitsipaalpolitseile
(14410 – operatiivne lühinumber) märku anda, sest kes Kristiinet ikka hoiab, kui me ise.


Raivo Tammus
Heakorraspetsialist

No comments:

Post a Comment