Friday, May 21, 2010

Sõpruse väärtus on hindamatu

Foto: Tallinna delegatsioon koos Surahhanõ linnaosa vanemaga. Vasakult: ettevõtja Valentin Moldovanov, Aserbaidžaani kogukonna eestvedaja Eestis Nijazi Gadžijev, Surahhanõ linnaosa vanem Ilgar Abbasov, Tallinna Linnavolikogu avalike suhete nõunik Ester Šank, Kristiine linnaosa vanem Mihhail Korb, Kristiine linnaosa vanema asetäitja Jannu Kuusik. Taustal meie poolt sõpruse märgiks istutatud puu Surahhanõ Linnaosa Valitsuse administratiivhoone ees.


Tänapäeva kiires ja keerulises maailmas on sõprussidemetel järjest suurem väärtus, seda nii inimeste kui ka riikide tasandil. On heameel tõdeda, et Kristiine linnaosal on välja kujunenud head sõprussidemed Aserbaidžaani pealinna Bakuuga.


Bakuus on meie sõpruslinnaosaks Surahhanõ linnaosa. Aserbaidžaan asub geograafiliselt meist üsna kaugel, kuid meil on nendega väga palju ühist. Minevikust on meil ca 50 aastat ühist ajalugu, täna tuleb aga üllatusega tõdeda, et vaatamata erinevale kultuurile ja religioonile on
meil tegelikult väga sarnased maailmavaated.
Aserbaidžaan on riik, mis on viimastel aastatel läbi teinud väga kiire arengu, suurt rõhku pannakse haridusele, kultuurile ja spordile ning kolossaalseid investeeringuid tehakse infrastruktuuri arendamisse.
Aserbaidžaani rahvas on väga külalislahke, avatud ja sõbralik. Väga sõbralikud ollakse ka eestlaste ja üldse Baltikumi rahvaste vastu.
Surahhanõ linnaosa delegatsiooni esimene ametlik visiit Tallinnasse toimus 2 aastat tagasi ja üllatusega tuleb tõdeda, et koheselt tekkis meil nendega eriliselt soe side ja palju koostöömõtteid. Kristiine linnaosa vastuvisiit toimus selle aasta aprillis ning seekordse visiidi käigus lepiti kokku konkreetsemad koostööprojektid.
Kogemuste vahetamiseks leidsime kommunaalvaldkonnas palju huvitavaid projekte ja programme, mis pakkusid huvi meile ning samas on ka palju meil toimivaid programme ja
projekte, millest omakorda olid nemad huvitatud. Lisaks sõlmiti konkreetsemaid kokkuleppeid veel kultuurisidemete edendamiseks. Näiteks võib seekordsel Tallinna lillefestivalil käia imetlemas Bakuu lillekompositsiooni.
Suurema projektina on juba lähitulevikus kavas rajada Bakuusse Tallinna park ning Tallinnasse Bakuu park. Konkreetseid koostöömõtteid on veel teisigi ning loodetavasti saavad need toredad ideed ka realiseeritud. See on väga tore, kui sul on palju sõpru ja veelgi olulisem on seda
sõprust hoida.


Mihhail Korb
Kristiine linnaosa vanem

No comments:

Post a Comment