Friday, May 21, 2010

Kas igal lapsel on nüüd koht lasteaias olemas?

Üks aktuaalsemaid teemasid viimasel ajal on olnud lasteaiad.


Sisuliselt üleöö kerkis ülesse probleem tervisekaitsenõuetega, mis pani keerulisse olukorda enamus nõukogude ajal ehitatud lasteaiad. Põhiliseks probleemiks lasteaedadele oli ruumipuudus, mis seisneb liigvähestes ruutmeetrites ühe lapse kohta. Sotsiaalministeeriumi määrusele ei vastanud just need lasteaedade rühmad, kus lastel on mängimiseks ja magamiseks üks ruum. Üldiselt oldi seisukohal, et mainitud tervisekaitsenõudeid tegelikkuses täies mahus täita ei olegi võimalik. Antud nõuete täitmiseks tuleks ainuüksi Tallinnasse ehitada üle 30 uue lasteaia, see on aga ilmselgelt ebareaalne.
Praeguseks hetkeks peaks siiski suurt poleemikat tekitanud probleem olema lahendatud ning kõik lapsevanemad saavad rahulikult hingata, teades, et nende lapsuke saab minna õnnelikult sügisel lasteaeda. Probleemi tuum seisnes tegelikult nimekirjas olevate ja reaalselt lasteaias kohalkäivate laste vahes.
Algselt sai lasteaia pinda arvutada kohalkäivate laste arvu järgi ning üldiselt on see protsent 50-60. Vahepeal jõustunud uue määruse kohaselt, lähtus tervisekaitseamet nimestikulisest laste arvust ja see ei andnudki võimalust enne 2000. aastat ehitatud lasteaedadele nende normidega toime tulla. Sellest tulenevalt oleks vähenenud lasteaia kohtade arv, sest olemasolevatesse lasteaedadesse lapsed enam ei oleks mahtunud.
Tänane seis peaks olema selline, et muudetud määruse kohaselt võivad olemasolevates ruumides ja maaalal tegutseda lasteasutused juhul, kui neil on kehtiv koolitusluba seisuga 01.01.2010. Mainitud määrus võimaldab ka nõukoguseaegsetel lasteaedadel tegutseda edasi tingimustel, et aiarühmas olevate laste arv ei ületa 24 last ning sõimerühmas 16 last.
Kahetsusväärne on asjaolu, et riik ja pealinn ei saa sellistes elementaarsetes ja lihtsates asjades
kokkuleppele ning probleem kasvab, enne kui osapooled jõuavad kõiki rahuldavale kokkuleppele.
Kõigile peaks olema mõistetav asjaolu, et enamus Tallinna lasteaedasid on ehitatud aastaid
tagasi, mil kehtisid hoopis teised normid ja reeglid ning nende järsk muutmine käiks igale linnale
selgelt üle jõu.


Martin Gasman
Haldussekretär

No comments:

Post a Comment