Friday, May 21, 2010

Muutusid jäätmeveo hinnad

Tallinna linnavolikogu on kehtestanud jäätmeveo teenustasude piirmäärad. Piirhinna kehtestamisega kaitseb linn elanikke uuele süsteemile üleminekuga kaasneda võiva järsu hinnatõusu eest. Vedajate poolt konkursil esitatavad teenustasud ei tohi ületada linna poolt kehtestatud piirhinda. Ainuõiguse igas jäätmeveo piirkonnas võidab kõige soodsamat hinda pakkunud vedaja.

Oluline aspekt on jäätmeveo teenuse kvaliteedi parandamine ja teenuse hinna kontrollimine. Prügiveo hind võib alaneda jäätmete sorteerimisega. Prügi sorteerimine lihtsustab vanapaberi ja kartongi ning biolagunevate jäätmete taaskasutamist ning kasvatab majanduslike hoobadega inimeste keskkonnateadlikkust. Kristiine linnaosa elanikud on väga hästi hakkama saanud jäätmete sorteerimisega ja laabunud on ka korraldatud jäätmevedu. Tänu elanike keskkonnateadlikkusele oli Kristiine Linnaosa Valitsusel hea võimalus teha Tallinna Keskkonnaametile ettepanek vähendada linnaosas kehtivaid jäätmeveo teenustasusid. Kristiine Linnaosa Valitsus koostöös Tallinna Keskkonnaametiga saavutas vedajatega kokkuleppe ning alates 1. maist vähendas AS Veolia Keskkonnateenused Lilleküla - Kristiine korraldatud jäätmeveo piirkonnas jäätmeveo teenustasu 10% võrra ja Tondi – Järve korraldatud jäätmeveo piirkonnas vähendas AS VSA Eesti jäätmeveo teenustasu 15% võrra.

No comments:

Post a Comment