Friday, May 21, 2010

Kristiine linnaosa elanikud, hoidke oma varal silm peal!

Kristiine linnaosa on Tallinnas ilus linnaosa, millest valdav osa moodustab
elamupiirkonna. Oma asukohalt jääb Kristiine kahe suure linnaosa - Mustamäe ja
kesklinna vahele.Siin leidub hulgaliselt kõrvalteid ja sisehoove, mis on eemal muust tähelepanust. Lähtudes kuritegevuse seisukohalt asub Kristiine soodsas kohas. Ühest piirkonnast teise liikuv
kriminaalne kontingent tekitab probleeme majades, hoovides ning autodes.
Selleks, et vähendada varguse ohvriks langemise riski, saab iga linnakodanik ise palju ära teha.
Saabumas on suvi, mis on aktiivne ja tegus aastaaeg. Päevad muutuvad pikemaks ja ööd soojemaks, inimesed liiguvad rohkem ringi. Linnakodanikud siirduvad oma suvekodudesse puhkama, kuid kodud jäävad pikemaks ajaks tühjaks ja valveta. Siinkohal soovitame
kindlasti kodust lahkudes kontrollida, kas olete sulgenud kõik aknad-uksed.
Samuti on soovitav sulgeda uksed ja aknad ka siis, kui hoovis askeldate.
Pikemalt kodust ära olles paluge võimalusel headel naabritel, sõpradel postkasti tühjendada.
Varavastaste kuritegude hulgas on hetkel kõige suuremaks probleemiks vargused autodest, kuhu jäetakse väärtuslikke esemeid. Varaste tähelepanu äratavad navigatsiooniseadmed, CDmängija paneelid, sülearvutid, fotoaparaadid, mobiiltelefonid, käekotid, ühesõnaga kõik, mis on vähegi väärtuslik ja nähtaval kohal. Sõiduki küljeklaasi purustamine ning tähelepanu
köitnud esemete autost haaramine võtab aega vaid mõned sekundid.
Seetõttu tuleks nähtavalt kohalt ära panna esemed ka siis, kui lähete auto juurest ära kas või mõneks minutiks, näiteks poodi minnes.
Soovituslik oleks sõiduk ööseks garaaži, valvega parklasse, hästi valgustatud kohta või valvekaamerate vaatevälja parkida.
Eramajad ja eramajade hoovid on aga soojal aastaajal kõrgendatud riskiga varguse toimepanemise objektid, eriti kui omanikud jätavad oma vara valveta. Hoovis olevad tööriistad ja muud esemed tuleks peale kasutamist kohe ära panna ning hooviväravad hoida kinni ning võimalusel lukustada.
Samas kui peaks keegi langema varguse ohvriks, siis palume sellest kindlasti teatada politsei lühinumbril 110 või pöörduda lähimasse politseijaoskonda.
Koostöös Kristiine Linnaosa Valitsusega on Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledži Paikuse kooli politseikadettidel Ott Nõmmikul ja Allar Elstrokil plaanis läbi viia ennetuskampaania Kristiine Linnaosas, kus on eesmärgiks on seatud elanikkonna valvsuse ja tähelepanelikkuse tõstmine oma vara kaitsmisel. Varasemad kogemused on näidanud, et inimeste aktiivse tegevuse korral oma vara kaitsmisel on võimalik vähendada varguste arvu
kuni poole võrra.
Lõpetuseks tuletame veel kord meelde, olge tähelepanelikud ning hoidke oma varal silm peal.


Ott Nõmmik
SKA politsei- ja piirivalvekolledži politseikadett


Kairi Ränk
ülemkonstaabel
Kristiine konstaablijaoskonna piirkonnavanem Lõuna politseijaoskond

No comments:

Post a Comment