Thursday, September 16, 2010

Sügis Järve noortekeskuses

Septembris alustavad noortekeskused nagu koolidki oma tegevust uue hooga. Sügise jooksul on toimumas erinevad töötoad ja tegevused.

Osaleda saab Papercrafti töötoas, mille käigus valminud tegelastest pannakse kokku animafilm. 27. septembrist 1. oktoobrini toimub üle-linnaline koolikampaania nädal. Selle aja jooksul külastavad noortekeskused Tallinna koole, andes noortele mitmekülgset infot, kus oma huvisid kõige paremini arendada saab. Osa saab võtta juba traditsiooniks kujunenud spordipäevast ning koolivaheaegade programmides, põristada trumme ja anda oma panus AIDSi vastu võitlemise päeval.
Sügisel alustavad tegevust uued ja jätkavad vanad klubid:
RongART
Järve noortekeskuse Harju ANK projekti tegevuste käigus külastavad noored erinevaid Harjumaa raudteejaamu, kus lavastavad mitmeid stseene ja performance’id, mis jäädvustatakse filmi- ja fotolindile.
Meistrite klubi
Tegevus pakub noortele võimaluse katsetada erinevaid tehnikaid viltimisest kipskujukeste vala-miseni. Klubi tegevuste käigus valmistatakse peamiselt ehteks või aksessuaarideks sobivaid esemeid. Klubi annab osalejatele ka teadmisi ja oskusi, kuidas valminud esemest teha nö tootefoto.
Filmiõppe töötoad
Professionaali juhendamisel valmivad töötubade lõpuks sotsiaalse sisuga (õppe)filmid. Filmi valmi-mise käigus õpitakse kõike, mida vaja teada filmimisest alates stsenaariumist/stooriboardist montaažini.
Kaamera klubi
Klubis osalevad noored saavad kõikvõimalikke teadmisi erinevate videote valmimistamiseks. Kahel korra kuus viibib koosviibimistel ka vabatahtlik professionaalne juhendaja. Peale grupiarutelude ja koosviibimiste, toimub ka individuaalne töö meedia-ruumis ning võtted väljaspool keskust.
Ootame huvilisi klubides osalemise soovist teada andma telefonidel 650 6131, 555 128 19 või e-mailile jarve@taninfo.ee. Lisainfo saamiseks külasta meie kodulehte www.taninfo.ee/jarve.

No comments:

Post a Comment