Thursday, September 16, 2010

Õppida, et olla tugev

Ongi alanud uus õppeaasta! Kellegi jaoks on see viimane samm suurde ellu. Keegi avas esimest korda uksed teadmiste imelisse ja kaunisse maailma, kus ootavad neid ees avastused, head sõbrad, huvitavad kohtumised ja tõsine töö.


Mihhail Korb
Kristiine linnaosa vanemTeid kõiki ootab ees raske argipäev. Tuleb pingutada, kuna koolis saadud hea hari-dus on tulevases töös, karjääris ja suhetes inimestega edu pant. See tähendab, et kõik teie pingutused tasuvad ennast ära. Eesti vajab haritud ja erudeeritud noori.
Haritud inimene on igakülgselt arenenud inimene, kellel on laialdased, sügavad, täpsed ja tõepärased teadmised, kes oskab kriitiliselt mõelda ja mõista ümbritsevat elu. Kuid selleks, et nimetada ennast haritud inimeseks, tuleb õppida. Õppimine arendab teie aju, õpetab otsima õigeid lahendusi, soodustab analüüti-list mõtlemist, arendab silma-ringi, mis on väga tähtis ja kindlasti vajalik, kui tahate kuuluda ühiskonda.
Õppige kõike, isegi seda, mis teile esmapilgul tundub „liigne”. Isegi kui teil ei lähe seda elus kunagi vaja, saate vähemalt hea kannatuse ja visaduse õppetunni. Isegi nii „laialivalguvad” ained nagu inimese- ja kodanikuõpetus või keskkonnakasvatus annavad meile üldarusaama elukorraldusest, meie tegelikkuse eripärast, õpetavad mõtlema ja analüüsima, kõrvutama ja otsima seaduspärasusi, tegema järeldusi ja otsima ühe või teise sündmuse tagamaid. See tähendab, meile õpetatakse kõike, mida peab haritud inimene teadma. Humanitaarteadused, mis oleksid nagu tarbetud tehnika kallakuga inimestele, annavad mõtteselguse, väljendusoskuse, arendavad kunstimaitset ja armastust sõna vastu.
Pidage meeles: teadmisi ei ole kunagi liiast! Elus tuleb kindlasti ette olukordi, kui tuleb koolis saadud teadmisi praktikas kasutada. Näiteks läksite metsa seenele ja eksisite ära. Kui olete õppinud geograafiat, astronoomiat, siis suudate orienteeruda ja metsast välja tulla. Kui teate matemaatikat, ei peteta teid poes tagasiantud rahaga või a l lahindlusprotsent idega . Teie kõne ja teie e-kirjad ei pane teisi muigama, kui olete õppinud emakeelt. Võib tuua hulganisti sarnaseid näiteid nii keemia, füüsika kui ka teiste ainete kohta.
Ebameeldivate olukordade vältimiseks tuleb õppida. Just õppida, mitte asjatult raisata väärtuslikku aega. Et kooliaeg oleks teie jaoks üks meeldejäävamatest, lõbusamatest ja huvitavamatest eluperioodi-dest. Ning et isegi aastate pärast, kui teadmistepagas on suurem, tahaksite seda ikka ja jälle täiendada, nagu teevad seda praegu paljud teie tuttavad ja sõbrad. Au ja kiitus neile selle eest!
Omalt poolt teeb Tallinn kõik selleks, et haridus pealinna koolides oleks kaasaegne, kättesaadav ja kvaliteetne. Rõõmustav on, et Kristiine haridusasutuste varustatus vastab viimastele arenenud info-ühiskonna nõuetele, luues tingimused isiksuse harmooniliseks arenguks.
Kallid sõbrad, koolilapsed ja üliõpilased, õpetajad ja vanemad, soovin, et teie uus õppeaasta oleks parem kui eelmine, et teie saavutused oleksid eredamad ja silma-paistvamad.
Kogu südamest soovin teile edu, loomingulisi avastusi, uusi huvitavaid ideid. Olge uudishimulikud ja töökad, terved ja õnnelikud!
„Õppige nii, nagu tunneksite pidevalt teadmiste puudulikkust ning nii, nagu kardaks oma teadmised laiali pillata.” Nii ütles Konfutsius...

No comments:

Post a Comment