Thursday, September 16, 2010

Päästeamet: pühkige korstnad ära!

Kütteperioodi alguses soovitab päästeteenistus üle kontrollida kütteseadmed ning pikemate ootejärjekordade vältimiseks tellida varakult korstnapühkimise teenus.

Kütteseadmeid tuleb hooldada vähemalt kord aastas, kuna puhastamata korstendes ja lõõrides koguneb tahm ja nõgi, mis süttides põhjustavad tulekahju, teatas päästeamet.
Ühepereelamu korstent võivad elanikud ise pühkida, kui selleks on olemas vajalikud teadmised ja oskused, kortermajade puhul peab tellima kutsetunnistust omava korstnapühkija.
Täiendavat infot korstnapühkimise kohta leiab kodulehelt www.kodutuleohutuks.ee, korstnapühkijate kontaktid saab päästeala infotelefonilt 1524.
Möödunud aastal sai kütteseadmetest alguse 421 tulekahju ning nendes hukkus kolm inimest, tänavu on hooldamata küttekehad põhjustanud 201 tulekahju ning nõudnud kaks inimelu.

No comments:

Post a Comment