Thursday, September 16, 2010

Kristiine linnaosas jälle kaevatakse

Suhtume ehitajate töödesse ning liikluskorralduse muudatustesse mõistvalt, sest töid teostatakse meie endi huvides.Tähelepanelik linnaosa elanik on märganud, et Kotka ja Pirni tänavate piirkonda on kokku veetud hulk suure läbimõõduga torusid ja käib vilgas ehitustegevus. Kotka tänav on liiklemiseks suletud ning ühistransport käib Nõmme tee kaudu. Tülikas lugu nii roolikeerajatele kui linnarahvale. Püüame lugejatele alljärgnevalt selgust tuua, mida ja miks ehitatakse. Etteruttavalt olgu öeldud, et tegu on soojustrassiga.

Toomas Häidkind
Linnamajanduse osakonna juhtivspetsialist


On üldteada, et Tallinna linnaelanike soojusenergiaga varustamises omab kõige suuremat osakaalu Tallinna Küte AS. Firma haldab enamikku linna soojustrasse ning Tallinna Küte ASi Mustamäe, Kadaka ja Ülemiste katlamajad annavad pea poole Tallinna küttevõrku edastatavast soojusenergiast. Lisaks toodetud soojusele ostab Tallinna Küte Lasna-mäe, kesklinna ja Maardu soojusvarustuseks soojust Iru elektrijaamast ja alates 2009. aastast ka Väo elektrijaamast.
Mustamäe ja Kadaka katlamajad varustavad soojusenergiaga Lääne-Tallinna piir-konda – Mustamäe, Haabersti, Kristiine ja Põhja-Tallinna soojatarbijaid. Ülemiste on reservkatlamaja ning Iru elektrijaama remondi korral annab soojusenergiat kesk-linna ja Lasnamäe piirkonda.
Kotka ja Pirni tänava ehitustööd on seotud Kesklinna ja Lääne-Tallinna piirkonna küttevõrke ühendava trassi rajamisega. Uue magistraali kasutuselevõtmine võimaldab ASil Tallinna Küte täielikumalt kasutada Iru elektrijaama soojuse tootmisvõimsusi kogu linna soojusega varustamisel ning mõne suure katlamaja avarii korral ei jäta elanikkonda kütteta. Väga kalli ühendusmagistraali rajamine ei ole kellegi idee fixe vaid spetsialistid on sellele mõelnud juba kümmekond aastat. Magistraali ehitamine on ette nähtud ka Tallinna energiamajanduse pikaajalises arengukavas (2003 – 2017).
Trass algab Kristiina tänaval asuvast soojuskambrist, edasi kulgeb kinnisel meetodil läbi Tallinn – Ülemiste raudtee-tammi, ületab raudteedevahelise ala ning läbib uuesti kinnisel meetodil Tallinn – Paldiski raudteetammi. Trassi edasine teekond kulgeb Kristiine linnaosa tänavatel: üle Kotka tänava piki Tihase tänavat, ületades Nõmme teed, Sõpruse puiesteed ning siis Mehaanika tänava kaudu Mustamäe teele ja sealt Pirni tänaval asuvasse lõpppunkti.
Magistraal koosneb kahest paksu isolat-sioonikihiga kaetud Ø 800 mm torust, mõlemad omakorda paigutatud Ø 1200 mm hülssi. Töid teostab samaaegselt kaks firmat. AS Küte ja Ehitus alustas Kristiina tänavalt ning AS Scanweld Pirni tänavalt. Kaevetöid viiakse läbi 100 kuni 150 m lõikudena. Käesolevaks ajaks on AS Küte ja Ehitus ületamas Kotka tänavat ning AS Scanweld Mustamäe teed.
Kaks brigaadi kohtuvad Sõpruse puies-teel järgmise aasta augustis. Käesoleval aastal toimetatakse seni, kuni ilmaolud lubavad.

No comments:

Post a Comment