Friday, April 9, 2010

Töötute programmipõhise nõustamisprojekti infopäev teenusele suunajatele

Koidu Saame,
Kristiine Sotsiaalkeskus, projektijuhi assistent

10. märtsil kogunesid Kristiine Sotsiaalkeskuse päikeseküllasesse saali Tallinna ja Harjumaa töötutega seotud sidusorganisatsioonide ametnikud ja spetsialistid. Toimus Euroopa Sotsiaalfondi ja Kristiine Linnaosa Valitsuse rahastusel elluviidava projekti „Programmipõhine nõustamisteenus – pilootprojekt Harjumaa töötruu riskirühmade tööga hõivatuse säilitamiseks/taastamiseks“ infopäev.


Ürituse eesmärgiks oli tutvustada teenusele suunavatele organisatsioonidele projektiga seotud koostöövõimalusi.
Südamlike ja ühistegevusele innustavate mõtetega avas ürituse Kristiine linnaosavanem Mihhail Korb. Seejärel andis Kristiine Sotsiaalkeskuse juhataja Evi Vilgats ülevaate keskuse mitmekülgsetest tegevusvaldkondadest ning programmipõhise nõustamise tähtsusest. Meeleoluka muusikalise vahepala esitasid Kristiine Sotsiaalkeskuse staažikad külastajad hr Einar Johanson (laul) ja hr Gunnar Vompas (akordion).
Projektijuhi assistent Koidu Saame tõi välja projekti eesmärgid, nende saavutamiseks elluviidavad tegevused, selgitas lahti sihtgrupi, tutvustas projekti nõustajate meeskonda ning tulemuslikkuse mõõdikute määratluse.
3 aasta jooksul osutatakse programmipõhist nõustamisteenust 240 Harjumaa tööturu riskirühma kuuluvale isikule, kellest vähemalt 72 saavutavad nõustamisprogrammi lõpuks hõivatuse tööturul. Nõustamisprogramm kestab isikule kuni 6 kuud, koosnedes kuni 5 individuaal- ja perenõustamisest ning 10 grupinõustamisest. Paralleelselt töötavad eesti- ja venekeelsed grupid, mis alustavad tööd augustis 2010, jaanuaris 2011, augustis 2011 ja jaanuaris 2012. Nõustajateks ja grupijuhtideks on kogenud sotsiaaltöötajad ning psühholoogid. Lisaks kohtuvad osalejad nii võla- kui ettevõtlusalaste nõustajatega.
Projekti kontaktisik Kersti Kask tutvustas nõustamismudeli töömanuaali ning avas nõustamitegevuse metoodilise ja korraldusliku külje tagamaid. Lisaks anti koostööpartneritele võimalus programmis kasutatava eneseanalüütilise harjutuse isiklikuks katsetamiseks.
Koostööpartnerist Harju Arendus- ja Ettevõtluskeskuse juhataja Kaupo Reede selgitas ettevõtlusnõustamise tähtsust tänases majandus- ja tööhõivesituatsioonis. Eduka ettevõtlusega alustamise eeldusteks on ettevõtlikkus, teatud riskivalmidus ning valmisolek pidevateks eneseületamisteks. Reede kinnitusel on ettevõtted viimastel aastatel kaotanud ca 60% varasemast kliendibaasist ning vaevlevad suutmatuses täita endale võetud kohustusi. Samas on ca 40% kindlat klientuuri endiselt turul olemas.
Projekti raames annavad ettevõtlusvaldkonna praktikutest konsultandid ülevaate ettevõtluspõhimõtetest ning alustamisega seotud toetusvõimalustest. Teemast huvitatud suunatakse konsultantide toel ideedest äriplaane vormistama ning ettevõtlustoetusi taotlema. Kaupo Reede sõnul annab praegune tööhõivesituatsioon ettevõtlussoodumusega inimestele võimaluse oma seni teostamata äriideed realiseerida. Pikaajalisele eksperdikogemusele tuginevalt usub Reede, et projekti 240 osalejast vähemalt 10 omavad potentsiaali areneda tugevaks eraettevõtjaks.
Projekti elluviimine jätkub nõustamistegevuse ettevalmistustega, keskendudes koostööpartnerite teavitamisele ning augustis 2010 alustavate nõustamisgruppide komplekteerimisele. Osalejate registreerimine algab juunikuus.
Projekti kontaktisik: Kersti Kask, tel 6 512 706, Kersti.Kask@kristiinesk.ee, http://www.kristiinesk.ee/


Foto: Nõustamisprojekti infopäeval.

No comments:

Post a Comment