Friday, April 9, 2010

Puude hooldusest, raieloa taotlemisest

Kui puu võra esimese 10 – 20 aasta jooksul õigesti kujundada, siis ei vaja see hiljem eriti lõikamist. Lõikuse abil kujundatakse puule tugevate okstega, õige tiheduse ja kujuga võra ning piisavalt kõrge tüvi.

Enamiku lehtpuude lõikamiseks on parim aeg varakevadel enne pungade puhkemist. Puid, mille kevadist lõikamist takistab tugev mahlajooks (vaher, kask, ploom, kirss) lõigatakse suvel ja varasügisel. Talvist lõikamist ei tohiks teha väga suure külmaga, sest siis muutub puit rabedaks.
Lehtpuude iga-aastase hoolduslõikuse käigus lõigatakse põhiliselt kuni aastavanuseid oksi. Lõikusega eemaldatakse liigsed tüve- ja juurevõrsed, eelnevate aastate lõikamiskohtades vohavad võrsed, puuvõras sissepoole kasvanud oksad, kuivanud oksad, vigastatud koorega oksad, võra kuju moonutavad oksad. Et puud vähem nõrgestada, tuleks vajalik lõikus jaotada mitme aasta peale. Kui puu varjab liialt akendesse langevat päikesevalgust, on võimalik puu võra suurust vähendada okste tagasilõikamise teel.
Noorenduslõikus ja puuvõra vähendamine nõuab järgnevatel aastatel hoolsat puuvõra kujundamist.
Noorte istutatud puude korral tuleb kontrollida aastaringselt nende tugesid, jälgides, et puu oleks kindlalt kinnitatud ning sidumismaterjal ei sooniks puu tüve. Toestusvaiad eemaldatakse 3 – 5 aasta pärast, kui puu on kindlalt juurdunud. Samuti tuleb noori puid põuaperioodil kindlasti kasta.
Põõsaste hoolduses tuleb tähelepanu pöörata põõsaalustele, hoida neid umbrohuvabana. Umbrohtumise takistamiseks on kasulik põõsaaluseid multšida. Multš laotatakse 5 – 7 cm paksuse kihina. Kui tahetakse põõsaid noorendada, väetatakse neid aasta enne tagasilõikust. Istutatud põõsaid tuleks kasta korrapäraselt 2 aasta jooksul pärast istutamist.
Tallinna linnas reguleerib puude raiet, okste lõikust Tallinna Linnavolikogu 25.08.2007 määrus nr 45 „Puu raie- ja hoolduslõikusloa andmise tingimused ja kord“. Määruse § 1 lg 4 kohaselt ei ole vaja taotleda raieluba alla 8 cm rinnasdiameetriga (puu tüve läbimõõt, mõõdetuna 1.3 meetri kõrguselt juurekaelast) puudele, põõsastele ja enamlevinud viljapuudele v.a. avalikel haljasaladel kasvavatele viljapuudele. Sama määruse § 1 lg 5 alusel ei ole vaja hoolduslõikusluba taotleda kuivanud okste ja vesivõsude kõrvaldamiseks ja linnaosa puuhooldusspetsialistidelt tellitud puude hoolduslõikuseks linnaosa hooldusalal.
Kõikedel teistel juhtudel on raie- ja kujunduslõikuseluba vajalik. Selleks tuleb esitada taotlus Tallinna Keskkonnaametile. Korteri- või elamuühistutel tuleb taotlusele juurde lisada üldkoosoleku protokoll või juhatuse otsus, kui raieõigust taotletakse ühistu territooriumil olevale puule. Taotluse võib viia Tallinna Linnavalitsuse (Vabaduse väljak 7) infosaali või saata e-postiga aadressil keskkonnaamet@tallinnlv.ee või faksiga nr 6404 583. Puude raie- ja hoolduslõikuse lubasid väljastavad Tallinna Keskkonnaameti haljastuse osakonna spetsialistid, telefon 6404274. Väljastatud raieluba ei ole võimalik saata e-postiga, kuna sellel peab olema taotleja allkiri. Raieluba väljastatakse Tallinna Linnavalitsuse (Vabaduse väljak 7) infosaalist allkirja vastu. Puu võib maha võtta pärast raieloa väljastamist.Foto: Hästi hooldatud pargipuud Enköpingu linnas Roostis.

No comments:

Post a Comment