Friday, April 9, 2010

Töötute klubi Kristiine Linnaosas

Kersti Kask,
Sotsiaalpedagoog

9. märtsil kogunes esmakordselt Kristiine Sotsiaalkeskuse saalis Töötute klubi, mille eesmärgiks on valmistada töö kaotanud inimesi ette edukaks tööotsinguks ja suurendada motivatsiooni tööturul konkureerimiseks.

Töötute klubi on üks Tallinna linna abimeetmetest programmi „Tallinn aitab“ raames. Töötute klubi kohtumisele kutsuti inimesi Kristiine LOV sotsiaalosakonnas, Töötukassas, ajalehes ja linnaosa erinevates asutustes olnud kuulutuste kaudu.
Eelnevalt registreerus 46 töötut. Esmakohtumisel oli kohal 39 töötut, 17 meest ja 22 naist ning nende keskmine vanus 47 aastat. Saalis oli inimesi, kes olid töötud olnud 2 kuud, aga ka neid kes töötuna juba 2 aastat pidanud toime tulema.
Esimesel kohtumisel analüüsisid osalenud psühholoogi juhendamisel ennast ja oma sisemisi ressursse. Teisel kohtumisel, mis toimus 23. märtsil, keskenduti muutustele elus ja nende tagajärgedele. Koos arutati läbi ka CV koostamine. Oluline oli teha koos läbi praktilised ülesanded. Koduseks ülesandeks jäi tegelemine eneseanalüüsiga.
Järgnevateks kohtumisteks on kokku lepitud teemad: majanduslik toimetulek, võlanõustamine; tööalane seadusandlus rõhuga viimasel ajal toimunud seadusemuutustele; ettevõtluse alustamise võimalused.
Kavas on veel praktilised nõuanded isikliku mõjukuse suurendamiseks (käitumismustrid ja kehakeel), enesearendamise meetodid (tööotsinguprotsessi ja tööturu tundmaõppimine, takistuste iseärasused), käitumine tööintervjuul (praktilised harjutused ja tagasiside).

Mida osalejad arvasid?
Toomas ei jäänud üritusega rahule, kuna teadis juba kõike varem ning tema konkreetset soovi – saada endale soomekeelne CV – ei täidetud.
Piret oli kohtumisega rahul. Ta teadis juba kõike, millest jutt oli, kuid teadmised rivistusid enda sees mingisse uude raamistusse. Huvitav oli teha ka harjutusi enda kohta.
Tarmole meeldis, et koha peal sai ka uut infot. Kätte jagatud materjalide vahel oli töökuulutus. Infot anti ka 18.03 toimuva tarbijakaitse päeva kohta ja 05.04 EELK Jaani kirikus toimuva töötusele suunatud jumalateenistuse ja infopäeva kohta. Tal on kavas kindlasti osaleda mõlemal üritusel.
Silvi ütles, et talle lihtsalt meeldis kindla eesmärgi pärast kodust välja tulla. Lisaks klubis osalemisele, uuris ta ka võimalusi osaleda teistel Kristiine Sotsiaalkeskuse üritustel.
Elle oli rahul uue tutvusega, mille sõlmis kohvipausi ajal. Ka on ta väga rahul, et koju saab ülesandeid kaasa. Tema on inimene, kellele meeldib üksi omaette asju teha, nende kallal mõelda.


Foto: Esimese ürituse avas linnaosavanem Mihhail Korb ning Kristiine Sotsiaalkeskust, kus üritus toimus, tutvustas keskuse juhataja Evi Vilgats.

No comments:

Post a Comment