Friday, April 9, 2010

On aeg korrastada oma ümbruskonda

Heakorrakuu algab sellel aastal 24. aprillil 2010 ja lõpeb 23. mail.

Heakorrakuu eesmärk on linna korrastamine talvisest prahist ja prügist. Linnaosavalitsusel on plaanis kaasata maksimaalselt elanikke, et ühendatud jõudude abil heakorrakuu lõpuks kogu Tallinna ilme värskemaks muutuks.
Heakorraeeskirja järgi kinnistu omanik:
hoiab korras oma kinnistu ja kinnistu piirdeaia;
teostab heakorratöid kinnistuga külgneval puhastusalal;
ei tohi raiuda ilma raieloata oma kinnistult puid ja põõsaid (v.a viljapuud ja marjapõõsad).


Kas meeldib?

No comments:

Post a Comment