Friday, February 17, 2012

Trahvi asemel tööle

Andrei Novikov
Kristiine linnaosa vanem
„Noh, kodanikud joodikud, huligaanid, loodrid, kes tahab natuke tööd teha?” Umbes sellist küsimust võib nüüdsest kuulda ka meie kohtusaalides.

Eesti haldusseaduse rikkujate administratiivkaristuse nimekirjas on nüüd uus punkt – üldkasulik töö.
Jutt käib valikust, mida rikkujale pakutakse: kas maksta trahvi või teha teatud arv tunde üldkasulikku tööd. Alternatiivi trahvile või arestile üldkasuliku töö näol hakkab määrama kohus, aga karistuse täitmise  koordineerimisega hakkab tegelema politsei. Vastav määrus jõustus käesoleva aasta alguses.
Loomulikult ei käi jutt raskete kuritegude eest kriminaalkorras karistatud kurjategijatest. Trahvi asemel saavad töö valida, näiteks, pisihuligaanid, korrarikkujad, taskuvargad, avalikus kohas alkoholi tarbinud isikud, roolijoodikud või kiiruse ületajad.
Ühesõnaga, need, kes on pannud toime haldusrikkumise ja kellele on kohus määranud rahalise karistuse,
võivad nüüd valida kas toetada riiki või teha mõned tunnid tasuta tööd ühiskonna heaks. Selliste töötajate esimeseks tööandjaks Eestis on Kristiine Linnaosa Valitsus, mis allkirjastas jaanuaris lepingu Põhja Politseiprefektuuriga haldusrikkujatele üldkasuliku töö organiseerimiseks. Karistuseks saadab Linnaosa Valitsus korrarikkujad teostama territooriumi heakorrastustöid, pisiremonditöid jne. Valdkondi, kus tasuta tööjõudu rakendada, on palju.
Näiteks, hetkel on kõige aktuaalsem lumekoristus, kus rusikatega vehkijal avaneb suurepärane võimalus aktiivseks füüsiliseks tegevuseks värskes õhus, labidas käes. Liikluseeskirju eirav autojuht saab aga mõelda oma käitumise üle, puhastades liik-lusmärke porist ja jättes ühtlasi nende tähendust meelde. Grafiti armastaja saab teha ühiskonna heaks tööd, pestes maha omataoliste „kunstnike” loomingut. Kevadel on võimalik aga korrastada haljastust, valvata parke või puhastada kõnniteid.
Miks just Kristiine Linnaosa Valitsus oli see esimene „pääsuke“, kes pakkus antud kontingendile tööd? Eelkõige sellepärast, et meil on juba üldkasuliku töö korraldamise kogemus inimestele, keda on karistatud kriminaalkorras väikeste kuritegude eest, kuid kes ei kujuta ühiskonna jaoks ohtu. Linnavalitsuses töötab pidevalt umbes viis seesugust töötajat,  kes tagavad peamiselt linnaosa puhtuse.
Mis puudutab aga üldkasulike tööde hulka, siis see on meil suur – tööd jätkub kõigile. Nii et tere tulemast
tööle Kristiine Linnaosa Valitsusse!

No comments:

Post a Comment