Friday, February 17, 2012

Ajateenistus sotsiaalkeskuses


 Aasta tagasi märtsis märkasid meie külastajad ja kliendid, et mööda maja liigub avatud suhtlemisega, rõõmsameelne noor mees. Tegemist oli Markoga, kes asus läbima oma ajateenistuse asendusteenistust Kristiine Sotsiaalkeskuses.

Marko on asjalik, huvitava mõtteviisiga ja igati abivalmis noormees. Majja tulles pakkus ta koheselt oma
mõtteid, kuidas IT-alaseid teenuseid eakatele ja tööotsijatele korraldada. Nüüd on nädalas paar korda toimunud arvuti individuaalkonsultatsioonid. Grupis on 4 inimest ning Marko lähtub konsultatsioonides inimese individuaalsetest oskustest. Marko ei ole kippunud neile lahendusi ette ütlema, tema eesmärgiks on
olnud, et inimene oskaks peale kursust iseseisvalt arvutiga toime tulla. Tema enese hinnangul on selleks tööks vaja suurt kannatlikkust, mida ta on saanud endas arendada.
Värskelt IT-alase kõrghariduse omandanuna on Marko jaganud häid näpunäiteid arvutiga töö paremaks korraldamiseks ka töökaaslastele.
Näpunäiteid jagades on Marko alati rahulik ja järjekindel, tema sooviks on, et teenistuse lõpuks on kolleegid omandanud uued, efektiivsemad töövõtted. Organiseerimisalaste oskuste kasutamine sotsiaalkeskuses on Markol hästi õnnestunud. Ta on osalenud erinevate ürituste ja klubide korraldamisel. Seda, et mõistust ja kätt jätkub tal iga töö peale, näitab asjaolu, et ta on edukalt asendanud erinevates töölõikudes tegutsevaid kolleege, kes ise koolitusel või kodus haiged. Oluline selle kõige juures on tema optimism ja hea tuju.
Keskuses töötamist on Marko ise võtnud kui silmaringi laiendamise võimalust, tegeledes valdkonnaga, kuhu ilma asendusteenistuseta poleks ilmselt kunagi sattunud. Tolerantsus ja rahu, mida nõuab töötamine erivajadustega ja erinevates generatsioonides inimestega, tuleb kindlasti kasuks ka kõigis teistes
töövaldkondades ja elus eneses edaspidi.
Nüüd on asendusteenistus lõppemas ja sotsiaalkeskuse pere soovib Markole tuult tiibadesse, et juba oma päris töökoht leida. Mine tea, äkki on keskuses töötamine andnud noorele mehele tõuke ka sotsiaaltööalase hariduse omandamiseks. Igatahes kõik eeldused ka selle eriala jaoks on tal olemas.

Mis on asendusteenistus?
Ajateenistuse asendamise asendusteenistusega otsustab Kaitseressursside Amet.
Kutsumine asendusteenistusse toimub ajateenistusega samadel alustel ja korras. Asendusteenistusse kutsutakse 18- kuni 27-aastane kutsealune, kelle tervislik seisund on kaitseväeteenistuseks kõlblik või kõlblik piirangutega, kellel on vähemalt põhiharidus ning kellel puudub õigus ajapikendusele või kes ei kuulu ajateenistusest vabastamisele. Asendusteenistusalane teenib riigi või kohaliku omavalitsuse poolt korraldatud sotsiaalteenuseid osutavas asutuses või õppeasutuses, kus õpib erivajadusega õpilane. Asendusteenistus kestab 12 kuud. Asendusteenistuse ajaks säilib asendusteenistusalasele tema töö- või teenistuskoht
ja tema õppekoht õppeasutuses.

No comments:

Post a Comment