Friday, February 17, 2012

Lepatriinu Lasteaed sai 35-aastaseks!

17. veebruaril, 35 aastat tagasi avati aadressil Keemia 40 Tallinna 145. Lastepäevakodu „Lepatriinu“. See oli Tallinnas tähelepanuväärne sündmus – lõpuks oli murtud ligi 300 pere mure, kuhu ja kelle hoole alla jätta oma lapsed terveks pikaks päevaks.

Tiiu Parbus
Tallinna Lepatriinu Lasteaia direktor

Imekaunis nimi andis majale arvatavasti esimesest päevast alates ligitõmbava aura.
35 aasta jooksul on kõik rühmadolnud lastele avatud, sest lapsi on jätkunud ka Tallinna linna kõige lastevaesematel aastatel. Käesoleval ajal on lasteaias 272 last ja 51 töötajat.
Lasteaia õpetaja Katrin Käbi töötab lasteaias avamispäevast alates ning peakokk Elviira Saar ja laohoidja Ira Satradinova asusid tööle juba nädal enne lasteaia avamist. 30 töötajal on täitunud ja täitub käesoleval juubeliaastal „Lepatriinu“ tööaastaid 10st 29ni.
Lasteaia järjekorras on täna 445 last.
„Kel süda hea ja rõõmus meel, siit palju sõpru leiab eest“ – sellise rõõmsa motoga kutsub tänane Tallinna
Lepatriinu Lasteaed endaga tutvuma ja koostööd tegema.

Mille poolest on olnud lasteaed eriline?
Algusaastatest on lasteaias jäänud püsima kindlad traditsioonid nii lastele kui ka personalile: väljasõidud
loodusesse, igal aastal lasteaia sünnipäeva tähistamine, ühistegevused peredega, neljapäev kui küpsetamise
päev. Esimesel 10-l tegevusaastal tegutses lasteaias džuudoring, mis oli eelkäijaks lasteaia tänasele ringile,
mis töötab jälle alates 2002. aastast.
Alati on tähtsustatud keeleõpet. Lasteaias on töötanud laste inglise keele huviring, vene keele huviring
eesti lastele ja eesti keele ring venekeelt kõnelevatele lastele. 90. aastatel tegutses lasteaias soome keele
huviring lasteaia töötajatele. Tänane inglise keele huviring lastele töötab alates 1997. aastast.
Lasteaia pedagoogilise personali hulka on kuulunud ka 2 meest ning lasteaias on töötanud aegade jooksul
kümmekond paari emasid-tütreid.
Värsked tuuled ei ole kunagi puhunud lasteaiast mööda, vaid ikka alati otse peauksest sisse.
Nii algas kohe Eesti Vabariigi taasloomise järel aktiivne koostöö soome lasteaednikega, mis toimis väga aktiivselt 10 aastat. Laienes töötajate silmaring ja õppe- ning kasvatustegevuses tõusid esile uued väärtused. Lasteaia töö peaeesmärk, kvaliteetne õppe- ja kasvatustegevus ja rahulolevad lapsevanemad, on meie sihiks juba alates 1997. aastast.
Samal aastal panime paberile lasteaia esimese arengukava. 1999 aastal kinnitati personali poolt lasteaia töö
põhiväärtused: Mäng, Inimlikkus, Turvalisus.

Uue sajandi erilisemateks sündmusteks jäävad kindlasti:
• Osalemine esimesel Tallinna haridusasutuste kvaliteediauhinnakonkursil 2002. aastal ja Hea Õpikeskkonnaga lasteaia nimetuse pälvimine.
• Eesti Aasta õpetaja tiitel 2004. aastal meie lasteaia õpetajal Mare Robal.
• Liitumine Tervist Edendavate Lasteaedade liikumisega 2005. aastal esimese viie lasteaia hulgas Tallinnast.
• Lasteaia Matkaklubi loomine liikumisõpetaja Urve Kuke eestvedamisel 2005 aastal.
• Konkursil „Parima toitlustamisega koolieelne lasteasutus 2007“ võidu saavutamine.
• Lastevanemate poolt Tallinna Lepatriinu Lasteaia Sihtasutuse loomine 2007. aastal.
• Lastevanemate Sihtasutuse algatusel läbi viidud projekt „Empaatiline laps täna – parem Eesti homme“
2008-2010.
• Tiitli „Lapsesõbralik lasteaed 2008“ võitmine.
• Rahvusvahelises koostööprojektis „Schools-Families, working together for better education achievements”
osalemine 2008-2010.
• Tallinna Haridusameti Mahetoitlustamise pilootprojektiga liitumine 2011. aasta veebruaris.

Lasteaia õpetajatele on korduvalt jagatud tunnustusi erinevatel Tallinna Haridusameti poolt korraldatud konkurssidel:
Hea õpetaja – Mare Robal – 2006.
Innovaatiline õpetaja – Urve Kukk 2008, Kaia Beres ja Kaja Eskel 2010.
Tubli Tervisedendaja – Urve Kukk 2008, Mare Robal 2010, Kaja Eskel 2011.

Alates 2009. aastast on meie lasteaiaelus olnud palju muudatusi.
Laste arv lasteaiarühmades suurenes 20–24le ja sõimerühmades 16–18le. Lühendasime lasteaia 10. rühma tööaega 12. tunnilt 10,5-le. Vähenes personali arv. Alates majanduslangusest on meie igapäevatöö
tähtsamaks küsimuseks, kuidas täita lasteaia peaeesmärki uutes tingimustes. Tänaseks on lasteaed leidnud kvaliteeditöös uued võimalused rakendades uudseid õppe- ja kasvatustegevuse vorme, osaledes projektides, laiendades silmaringi maailmas ringi liikudes, esitades pedagooge osalema erinevatel konkurssidel, liitudes mahetoitlustamise projektiga, leides koostöös peredega uusi koostöövorme, võttes tänuga vastu vanemate ja üldsuse abi. Oleme suutnud olla edukad tänu entusiastlikele töötajatele ning äärmiselt abivalmis ja huvitatud
vanematele. Tänu Tallinna Lepatriinu Lasteaia Sihtasutuse tegevusele on kõikidel peredel võimalus lasteaeda
toetada ja toetus on olnud väga suur.
Täname „Lepatriinu“ nimelt ka kõiki sõpru, abilisi ja koostööpartnereid: Kristiine Linnaosavalitsus, Tallinna
Haridusamet, Tallinna õppenõustamiskeskus, Tallinna Pedagoogiline Seminar, OÜ Hakerus „Tommy Mängukool“, Džuudoklubi „Aitado“, MTÜ Tallinna Kesklinna Spordiklubi Visa, Tallinna Lilleküla Gümnaasium, Eesti Moreno Koolituskeskus, Tallinna Lille Lasteaed, EMT, Tallinna Kommunaalamet, Põhja Prefektuur, Lõuna Politsei, OÜ Aldamor, Dominos Projekt OÜ, Fassaadikeskus OÜ, Puumarket AS, Radis OÜ, Ruu Kivi OÜ, OÜ Henver, Lipuvabrik OÜ, FIE Igor Tjurin, Tiptiptap
OÜ.
Suur tänu kõikidele asutustele, firmadele ja eraisikutele, kes on oma toetusega muutnud väikeste
Lepatriinude lasteaiapäevad rõõmsamaks ja turvalisemaks ning tänu kellele on veedetud meeldejääv sünnipäevanädal!

EMT kingitud lepatriinu jõudis lasteaeda!
Ema – isa – laps. Lepatriinu Lasteaia meisterdamise töötuba.

Jõulupidu - Lepatriinu traditsiooniline (iga-aastane) üritus.

Kevadnäitus.

No comments:

Post a Comment