Friday, February 17, 2012

Ilus maja algab ilusast ideest

2011. aasta Kristiine tegusaimaks korteriühistuks nimetati KÜ Metsise 5. Esile tõsteti veel korteriühistud Energia 1, Spordi 7, Sõpruse pst 19, Tedre 76, Tuisu 5 ja Tuisu 18. Tänukirjad ja kingitused anti üle linnaosa korteriühistute ümarlaual 11. jaanuaril käesoleval aastal.

Traditsiooniliselt valib linnaosavalitsus koos korteriühistute juhtidega välja aasta tegusaima korteriühistu.
Hinnatakse viimase aasta arengut, kuid oluline on ka heakord, energiasäästumeetmete rakendamine,
elamu fassaadilahenduse sobivus ümbruskonda, arhitektuursete väikevormide (piirdeaiad, jäätmekonteinerid
jms) korrasolek ja kooskõla ümbrusega. Kui tiitel ja majaseinale kinnitatav metallplaat on vaid ühele, siis kiitust väärivad mitmed.
Korteriühistu Metsise 5 juhatuse esimehe Risto Pomerantsi sõnul on tegutseda võimalik ainult korteriomanike
(10 omanikku) toel, kes on ühiselt otsustanud elamu ja selle ümbruse korrashoidu panustada ning üldkoosolekutel vastavad otsused vastu võtnud. 2011. a. jooksul peeti kokku 4 koosolekut. Maja eripäraks on korterite individuaalsed kütteseadmed, mis tegi keeruliseks nii tegemise kui ka sobiva säästupaketi valimise. Omanike tahtel piirduti fassaadi ning selle elementide rekonstrueerimisega. Eeltööd, energiaaudit
ja ehituslik projekteerimine telliti eelmistel aastatel. 2011 a. suvel toimusid rekonstrueerimistööd. Ligi poole ehituse hinnast katsid linna ja riigi toetused, samuti on küllaltki suur omafinantseering. Seetõttu suurenes
remondifondi makse vaid 18 eurot korteri kohta. Juba oktoobri küttegaasikulu oli tunduvalt väiksem võrreldes 2010. a. oktoobriga. Suuremat efekti annab soojustamine kindlasti talvekuudel. Hoone sai Kredexi
komplekse rekonstrueerimistoetuse abil uue fassaadikatte, sokli soojustuse, uued trepiplaadid, sulguritega
välisuksed ja hoovipoolsed varikatused.
Pööningule lisati täiendav kiht soojustusvilla ja korda sai maja sillutisriba. Omanike vahenditest paigaldati
erinevatesse korteritesse kokku 3 soojusvahetiga ventilatsiooniseadet ja 1 õhk-õhk soojuspump. Ühistu dokumentide haldamiseks ning raamatupidamiseks võeti 2011. aastal kasutusele korteriühistu.net näitude ning
teadete edastamise infosüsteem.
Varasematel aastatel on ühistu linnavalitsuse toetusel täielikult rekonstrueeritud kinnistul asuvad teed.
Elanikud omakorda hoiavad korras ning kujunduvad oma korteri juurde kuuluvat maalappi. Ühiselt toimetades saab aja jooksul korda kogu ümbrus.
Paljud hakkajad ja tarmukad korterivaldajad on tõstnud oma kinnisvara hinda ja teinud ilusamaks meie
kõigi elukeskkonna. Julgustame kaaslinlasi parendama nii elamuid kui õuealasid ja soovime edu. Järgmisel
aastal vaatame tulemuse jälle üle.
Metsise 5. Kas era- või kortermaja aed?

KÜ Metsise 5 maja enne...

... ja nüüd.

KÜ Metsise 5 õueala enne...

... ja nüüd.

No comments:

Post a Comment