Friday, February 17, 2012

Linna arendamine ja korteriühistute toetamine jätkub ka tänavu


Kalle Klandorf
Tallinna abilinnapea
 Lugupeetud linnakodanikud!
Uue aasta hakul on tavaks teha möödunud aastast kokkuvõtteid ja täpsustada oma plaane uueks.
Tagasi vaadates meenub 2011. aasta väga tulemuslikuna. Mullu käivitas linn mitmeid suuri projekte, seda ka koostöös naabervaldadega, tegi mitmete peatänavate ja kvartalisiseste teede kapitaal- ja hooldusremonti ning lahendas paljude korteriühistute parkimisprobleeme.
Lisaks korrastas parke ja puhkealasid, ehitas mitmeid mänguväljakuid, osutas korteriühistutele rahalist abi kortermajade fassaadide ja hoovialade korrastamisel ning paljugi muud. Paraku peame pidevalt tegelema ka vandaalide poolt tekitatud kahjude kõrvaldamisega. Kõige enam kannatavad vandaalitsejate tõttu mänguväljakud. Tihti tekib vajadus ka grafitiga kahjustatud hoonete fassaadide ja muude linnale kuuluvate rajatise korrastamise järele. Kordategemine jääb paraku nähtamatuks tegevuseks, kuid samas neelab hulgaliselt aja-, inim- ja raharessursse.
Mullu käivitus mahukaima objekti – Ülemiste liiklussõlme – ehitus. Meie eesmärgiks on leida hea lahendus ühele olulisemale liiklussõlmele linnas, kus ristuvad transpordivood Tartu, Pärnu, Narva ja kesklinna poolt.
Möödunud aasta lõpus kirjutasid Tallinna Linnavalitsus ja Viimsi Vallavalitsus alla koostöölepingule, millest tulenevalt alustame juba tänavu kevadel Tallinnat ja Viimsit ühendava Ranna tee taastusremonti ja uue kergliiklustee ehitust, võimaldades Pirita ja Viimsi poolsaare elanikele mugavamat ja kiiremat liiklemist.
Aastal 2011 kulutasime teede kapitaalremondi ja rekonstrueerimise peale ligikaudu 23,9 mln eurot. Investeeringud kergliiklusteede ehitusse moodustasid möödunud aastal pea 1,72 mln eurot. Suurimad objektid, lisaks Ülemiste liiklussõlme ehitusele, olid Randvere tee, Tedre ja Pallasti tänavate rekonstrueerimine, Tondiraba jalakäijate tunneli ehitus, Rummu tee ristmiku lõpetamine, Õismäe siseringi taastusremont.
Kristiine linnaosas tehti möödunud aastal Endla, Laki, Marja, Sõpruse pst, Paldiski mnt, Kirsi tee, Linnu tee, Mustamäe tee, Tondi, Ülase, Kotka, Seemne ja Tulika tänavate hooldusremonti. Alustati Tedre tänava rekonstrueerimistöödega.
Teostatavate tööde mahus rajatakse puuduvad kõnniteed ja ehitatakse uus teekatendi konstruktsioon, lahendatakse sadevete ärajuhtimine, uuendatakse tänavavalgustus ja sidekanalisatsioon, paigaldatakse
liikluskorraldusvahendid ja taastatakse haljastus. Tööde lõpetamise tähtaeg on 2012. aasta juunis.
Lisaks linnakodanike turvalise ja kiire liiklemise tagamisele, hoolitseb linn ka meeldiva ajaveetmise võimaluste loomise eest. Ühtse kergliiklusteede võrgustiku ehitamine linnas ja selle ühendamine piirnevate valdade
omadega võimaldab ohutult sõita jalgratta või rulluiskudega nii linnas kui ka väljaspool linna piiri. Aina rohkem on linnakodanikud hakanud kergliiklusteid kasutama sportimiseks ning pereliikmetega jalutamiseks. Möödunud aastal ehitasime jalgrattateed mööda vana raudteetammi Harkus ja kesklinnas. Kesklinna kergliiklustee sai nimeks “Kultuurikilomeeter”. Uued kergliiklusteed ehitati ka Valdeku tänava ja Viljandi maantee äärde.
Tallinna ilusamaisse, Kadrioru parki, rajame omapärast Jaapani aeda, kus hakkab kasvama üle neljasaja puu ja tuhatkonna põõsa. Projekti keskmes on värvide rohkus, valgus ja side veega. Aeda muudavad elavaks ja pidevalt muutuvaks süsteemijärgne taimede istutamine, läbimõeldud tiikide kuju ja neid ümbritsevate jalutusradade paigutus ning innovatiivsed valgustuslahendused, mis võimaldavad tekitada valguse ja varju vaheldumise. Loodame, et Jaapani aed saab linnakodanike jaoks lemmikuks ajaveetmiskohaks.
Möödunud aastal avasime Harju mäel „20. augusti“ nime saanud väljaku, kust avaneb suurepärane vaade linnale. Usume, et ka see koht muutub nii kohalike elanike kui turistide jaoks külastatavaks paigaks.
Viisime 2011. aastal taas läbi korteriühistute seas aina populaarsemaks muutuvaid projekte „Hoovid korda!“ ja „Fassaadid korda!“. „Hoovid korda!“ kaudu toetasime ühistuid summas 682 830 eurot ja „Fassaadid korda!“ kaudu summas pea 166 030 eurot.
Vaatamata kaua kestnud majandussurutisele ja kohalike omavalitsuste tulubaasi sundvähendamisele seadusandja kaasabiga, jätkame ka tänavu linna arendamist ja linnakodanike abistamist. Ka uuel aastal plaanime oma võimaluste piires remontida tänavaid ja ehitada uusi kergliiklusteid, loomaks linnas ühtset võrgustikku. Lisaks kavatseme uuendada parke ja puhkealasid ning läbi projektide „Hoovid korda!“ ja „Fassaadid korda!“ tublisid ja aktiivseid korteriühistuid oma eluaseme korrastamisel jätkuvalt rahaliselt toetada.
2012. a. linnaeelarves on korteriühistute õuealade korrastamiseks eraldatud 639 000 eurot ning fassaadide uuendamise toetuseks 395 000 eurot.
Mul on hea meel tõdeda, et koostöö linnakodanikega muutub aina tihedamaks ning inimeste panus kodulinna arengusse kasvab. Ma tänan teid kõiki koostöö eest ning loodan, et ka sellel aastal on meie partnerlus produktiivne ja tõhus. Ärme jääme ükskõikseks, muudame oma kodulinna koos paremaks!
Aitäh Teile!

No comments:

Post a Comment