Friday, February 17, 2012

Kristiines alustab taas ettevõtlike tööotsijate klubi

Alates 21.02.2012 hakkab Kristiine Sotsiaalkeskuses (Sõpruse pst 5) teisipäeviti kell 13.30 toimuma ettevõtlike tööotsijate klubi koolitus.

Koolituse eesmärk:
1. valmistada töötuid ja sotsiaalsetel töökohtadel töötavaid inimesi ette edukaks tööotsinguprotsessiks;
2. suurendada motivatsiooni konkureerimiseks tööturul;
3. kasvatada enesehinnangut;
4. selgitada tööandjate ootusi ning tööotsijatele esitatavaid nõudmisi;
5. anda ja tugevdada praktilisi oskusi.

Teemad, mida käsitletakse:
1. isiklikud ressursid (isiklik SWOT analüüs, ootuste kaardistamine, tulevikuplaanid, isikuomadused,
eesmärgid, eneseanalüüs, unistuste töökoht);
2. tööotsimisvõimalused (suhtlemine töötukassaga, võimalused). Tööotsimise oskuste arendamine (tööotsinguprotsessi ja tööturu tundmaõppimine, takistuste iseärasused);
3. CV koostamine (praktilised näited ja analüüs), e-maili teel koostatud CV-de kirjalikud korrektuurid;
4. tööintervjuude iseärasused ja oskuslik esitlus (praktilised nõuanded, harjutamine). Praktilised nõuanded
ja harjutused tööintervjuul isikliku mõjukuse suurendamiseks (tagasiside käitumismustritele ja kehakeele);
5. käitumine uuel töökohal (praktilised harjutused ja tagasiside), videotreening;
6. majandamisoskuste arendamine (töötukassa meetmete kasutamine, toimetulek võlgadega ja suhtlemine
pangaga – õigused ja kohustused, edasiõppimisvõimalused – täiendõpe või uue ameti õppimise võimalused);
7. kas minu isik on sobiv isiklikku ettevõtlust arendama;
8. ettevõtlusideede analüüs;
9. koolituse kokkuvõte. SWOT analüüsi ja tulevikuplaanide ülevaatamine, ootuste lisamine. Loo endale
ise töökoht (ettevõtlusega alustamine, toetusvõimalused).

Info ja registreerimine: Kersti Kask, tel. 6512 706, e-post: kersti.kask@kristiinesk.ee.

No comments:

Post a Comment