Friday, June 3, 2011

Toetustest

Soojusenergia hinnatõusu hüvitamine Tallinna vähekindlustatud peredele Kütteperioodi jaanuar - aprill 2011 eest
on õigus hüvitist saada leibkondadel, kes tarbivad korteri kütmiseks soojusenergiat kaugküttevõrgust ning kelle keskmine netosissetulek sel perioodil oli iga pereliikme kohta alla 249,88 euro kuus. Keskmise sissetuleku arvestamisel võetakse arvesse kõik isikud, kelle elukoht rahvastikuregistris
on kantud taotluses märgitud aadressile ja nende sissetulekud hüvitataval perioodil.
Hüvitise suuruseks on 0,45 eurot eluruumi pinna 1 m2 kohta kuus. Eluruumi pinna arvestuse aluseks on sotsiaalselt põhjendatud norm 18 m2 pereliikme kohta, sellele lisandub 15 m2 perekonna kohta. Eluruumis üksi elavate pensionäride normpinnaks võib arvestada kuni 51 m2.
Hüvitise saamiseks võib esitada avalduse sotsiaalhoolekande osakonnale kuni 31. juulini 2011. Koos avaldusega tuleb esitada korteri kommunaalkulude ühe kuu arve hüvitataval kütteperioodil ning vajadusel sissetulekut tõendavad dokumendid.

Meeldetuletus pensionäridele

Avaldus pensionilisa saamiseks tuleb esitada sünnipäevakuule eelneval või sünnipäevakuul, seega juunikuus sündinud pensionäridel tuleb avaldus esitada hiljemalt 30. juunil, juulikuus sündinud pensionäridel hiljemalt 31. juulil jne.
Pensionäridel, kelle sünnipäev on suvel ja kes suvekuudel ei viibi Tallinnas, palub sotsiaalhoolekande
osakond esitada avaldused juba varakult enne linnast lahkumist.

Meeldetuletus puudega laste vanematele

Ka käesoleval aastal on võimalik taotleda puudega lapse toetust. Toetus määratakse lapse vanemale, eestkostjale või lapse hooldajale, kes rahvastikuregistri andmetel on Tallinna elanik vähemalt aasta enne toetuse taotlemise aasta 1. jaanuari, elab rahvastikuregistri andmetel lapsega ühel aadressil ja lapsele ei ole määratud töövõimetuspensioni. Toetust määratakse üks kord kalendriaasta jooksul
arstliku ekspertiisi otsuse alusel. Toetuse suurus 2011. aastal on 76,70 eurot.

Teadmiseks esimese klassi lõpetanud laste vanematele

Vanematel, kes said 2010. aastal toetust seoses lapse esimesse klassi minekuga, ei ole vaja uuesti avaldust esitada. Toetuse teine osa makstakse välja juunikuu II poolel tingimusel, et toetuse taotleja ning laps on katkematult olnud Tallinna linna elanikud ja laps õpib Tallinna koolis. Toetus määratakse
automaatselt eelmise aasta sügisel esitatud avalduse alusel.
Juhul, kui soovitakse makseandmeid muuta, siis tuleb selleks esitada avaldus hiljemalt 10. juuniks.

Toetuste avaldusi võetakse vastu Tulika 33b, I korrus, tuba 118 ja 119.
E 9.00 – 13.00 ja 14.00 – 18.00
T, N 9.00 – 13.00 ja 14.00 – 17.00
Täiendavat teavet saab tel 645 7133, 645 7131.

No comments:

Post a Comment