Friday, June 3, 2011

Lugeja küsib

Palun abi. Kolisin alles hiljuti Tallinna, elan nüüd Kristiines. Ei ole veel asjaga väga
kursis, kuidas ja mismoodi nende asjadega on! Mul on vaimse puudega täiskasvanud laps
ning sooviksin uurida, kuidas on puuetega inimeste toetustega ja teenustega? Palun ka
infot erivajadustega noorte kutseõppe võimaluste kohta. Loodan väga teie abi peale.

Vastab Kristiine Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna vanemspetsialist Airi-Anu Mugur:
Tallinna linnas pakutavad toetused ja teenused puudega inimestele on mõeldud rahvastikuregistri järgi Tallinna linna elanikele.
1. Ühes kalendriaastas on puudega isikutel õigus taotleda omavalitsusest ühekordseid toetusi vastavalt kuludokumentidele:
1) toimetuleku tagamiseks kuni 64 eurot;
2) rehabilitatsiooni- ja taastusraviteenuse osaliseks hüvitamiseks kuni 96 eurot;
3) abivahendite soetamise osaliseks hüvitamiseks kuni 128 eurot;
4) retseptiravimite ja vaktsineerimise maksumuse osaliseks hüvitamiseks kuni 160 eurot;
5) teatripiletite maksumuse osaliseks hüvitamiseks kuni 32 eurot.
2. Transporditeenus puudega inimestele on mõeldud eelkõige liikumis-, nägemusja/või liitpuudega isikutele. Vaimupuudega klientide puhul tuleb läheneda kliendikeskselt ning hinnata mis põhjustel ei ole ta võimeline koos saatjaga ühistransporti kasutama.
3. Isikliku abistaja teenust vaimupuudega täiskasvanutele pakub MTÜ Tugiliisu (http://www.vaimukad.ee/). Teenuse eesmärgiks on tagada raske või sügava vaimupuudega isikute toimetulek erinevates eluetappides.
Täpsem info http://www.tallinn.ee/Isikliku-abistaja-teenus.
4. Puuetega Noorte Keskus JUKSi juures on arendus- ja töökeskus, täpsem info http://www.juks.ee/.
5. Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses on vaimupuudega noortel võimalik omandada kutseharidust erinevatel erialadel (nt abikoka eriala, puidupingitöölise eriala, koduteenindus, käsitöö, pagaritöö,
puidutöötlemine). Samuti toimuvad seal aasta aega kestvad kohanemiskursused toimetulekuõppe osas. Täpsem informatsioon http://www.astangu.ee/.
6. MTÜ Tugiliisu osutab lisaks veel igapäevaelu toetamise teenust. Teenust osutatakse kombinatsioonina juhtumikorraldusest ja päevakeskuses läbiviidatavatest huvitegevustest.
Tegevused on suunatud inimesele, kes on huvitatud tööle asumisest või töötab, kes on lõpetanud kooli või kellel on juba oma perekond, kes vajab toetust asjaajamistel vm. Täpsem info http://www.vaimukad.ee/.
7. Käo Keskuse Täiskasvanute Keskuses on täiskasvanud vaimupuudega kliendil
võimalik saada nii päevahoiuteenust, igapäevaelu toetamise teenust ning rehabilitatsiooniteenust.
Vajadusel on neid teenuseid võimalik saada ka kombineeritult.
Lisaks on koostöös Kopli Ametikooliga võimalik õppida kodumajanduse erialal. Rakendusrühmas on aga võimalik õppida töötaolisi tegevusi. Täpsem info http://www.kaokeskus.ee/.
8. Lisaks on kohalikul omavalitsusel võimalik määrata raske või sügava vaimupuudega isikule ka hooldaja, kelleks peab olema mittetöötav inimene. Hooldajale makstav tasu sõltub hooldatava puude raskusastmest.
• Raske puudega täisealise isiku hooldamise eest 15.40 eurot;
• Sügava puudega täisealise isiku hooldamise eest 25,60 eurot.

No comments:

Post a Comment