Friday, April 15, 2011

Heakorrakuu Kristiine linnaosas

Heaks traditsiooniks saanud heakorrakuu toimub käesoleval aastal Tallinnas 16. aprillist kuni 15. maini.

Heakorrakuu eesmärk on linna korrastamine talvisest prahist ja prügist. Sellel ajal on kavas Kristiine Linnaosa Valitsusel koristada parke ja majade vahelisi linnale kuuluvaid haljasalasid, likvideerida omavolilisi prügilaid, koristada kvartalisisesed sõidu- ja kõnniteed. Selleks on linnaosavalitsusel plaanis kaasata maksimaalselt elanikke, et ühendatud jõudude abil heakorrakuu lõpuks kogu Tallinna ilme värskemaks muutuks.
Neljapäeval, 28. aprillil toimuvad kevadtalgud Tondi kasarmute territooriumil. Kutsume Teid kõiki osalema! Linnaosavalitsus varustab talgulisi vajalike töövahenditega ning korraldab linna haljasaladelt vabatahtlike poolt kokku kogutud prahi ja riisutud puulehtede äraviimise.

Toimub ka ohtlike jäätmete vastuvõtmine Kristiines. Selleks korraldavad Tallinna Keskkonnaamet ja OÜ Kesto laupäeval, 7. mail kell 9.00-17.00 ohtlike jäätmete KOGUMISREIDI.

Ohtlike jäätmete kogumisringide ajagraafik:
09.00 - 09.45 Tondi/ Linnu tee ristmikul (Tondi 44 ees)
10.00 - 10.45 Sõpruse RIMI parklas (Sõpruse pst 174/176)
11.00 - 11.45 Tedre/Luige tn tühermaal
12.00 – 12.45 Koskla 3/5 parkla.


Kevadtalgud
toimuvad 28. aprillil 2011
kell 15.00 – 18.00
Tondi kasarmute territooriumil.
Kõik on oodatud kaasa lööma.
Info telefonil 645 7118.

No comments:

Post a Comment