Friday, April 15, 2011

Tunne teiste rahvaste kombeidMISA projekti „Kristiinekate sõbralik pere“ raames toimus kaks toredat ühisüritust Lille ja Vindi lasteaedade lastele.


Ülle Nõmmik

Lembi Berkman


10. novembril kutsusid Lille lasteaia Lõvilõugade rühma lapsed endale Mardipäevaks külla Vindi lasteaia Pääsukeste rühma lapsed. Pääsukeste rühm on 6-7aastaste laste keelekümbluse rühm. Kokkusaamise eesmärgiks oli tutvuda eesti rahvakommetega ja laste omavaheline suhtlemine eesti keeles. Lille lasteaia lapsed olid riietunud mardisantideks ja esinesid õpetajate Ülle, Katre ja Lembi juhendamisel väikese mardikavaga „Mart ei tulnud söögi pärast, Mart ei tulnud joogi pärast, Mart tuli karjaõnne pärast“. Tantsiti ja lauldi mardilaule. Seejärel meisterdati ühiselt mardimaske ja mängiti rahvuslikke pille. Maskid peas, kutsuti Vindi lasteaia lapsed ühisele marditrallile. Aga nagu vanasõnagi ütleb: „Kelle jalg tatsub, selle suu matsub“, nii said lastelgi kõhud tühjaks. Mida martidele vanasti pakuti? Eks ikka õunu, pähkleid, leiba ja muud suupoolist. Lahkuti sõpradena ja lubati vene vastlapäeval jälle kokku saada. 1. märtsil oli Vindi lasteaia kord külalisi oodata. Ei jäänud need tulemata. Lille lasteaia lapsi oodati Maslenitsale ehk vastlatele vene moodi. Õpetaja Hedi tutvustas Lille lasteaia lastele vastlakombeid ja Vindi lasteaia lapsed vastasid eesti keeles küsimustele. Seejärel oli aeg tegutsema hakata – õues ootas vastlapäeva talvenukk ja vastlapäeva tegevused erinevates keskustes. Lapsed valisid endale sõbra teisest lasteaiast ja tegevust jätkus mitmes vallas. Sõbraga sai koos mäest alla kelgutada, talvekindlust vallutada, kelkudega võidusõitu teha ja takistusterada läbida. Ürituse naelaks oli talvenuku põletamine ja kevade väljavõlumine. Nüüd olid kõigil kõhud tühjad ja hästi maitsesid nii soe tee kui pannkoogid moosiga. Kas saame jälle kokku? „Kindlasti!“, arvasid lapsed.

No comments:

Post a Comment