Tuesday, January 25, 2011

Tuleviku valimise aasta

Kallid Kristiine elanikud! Eelkõige tahan teid õnnitleda uue, 2011. aasta puhul. Sellega keerasime oma elus uue lehekülge, jättes selja taha raske ja rahutu 2010. aasta, mis oli täis vasturääkivusi.

Mihhail Korb
Kristiine linnaosa vanem

2010. aasta jääb meile meelde eelkõige sellega, et majanduskriis koos hinnakasvu ja suure töötusega mitmekordistas paljudele eluvaldkondadele avalduvat negatiivset mõju. Olime sunnitud pöörama veel rohkem tähelepanu ning kulutama jõudu ja vahendeid raskesse olukorda sattunud inimestele, kelle arv märgatavalt kasvas. Nii oli 2. jaanuari seisuga Tallinnas arvel 19 139 töötut, kellest 1070 elab Kristiines.
Need arvud kajastavad ainult registreerituid, tegelikkuses on töötuid aga palju rohkem. Linnaosa jaoks, kus elab napilt alla 30 tuhande inimese, on see suur arv. Siiski tulime kujunenud keerulise olukorraga minu arvates päris hästi toime.
Kuid ka saabunud 2011. aasta tõotab tulla raske. Kaks uude aastasse üle kandunud teemat on elatusvahendite puudumine pidurdamata hinnakasvu tingimustes ning kiiresti kasvav passiivsete ja elus pettunud inimeste, eelkõige töötute ja lastega perede arv.
Olukorda komplitseeris peamiselt see, et eurole üleminekuks vajalike kriteeriumite täitmiseks tõstis valitsus makse, sh ka käibemaksu, kütuseaktsiisi ja elektrihinda. Selle tulemusel kasvasid ka esmatarbekaupade hinnad ning suur osa Eesti elanike sattus kriitilisse olukorda. Eelnimetatud põhjustel ja seetõttu, et kriisi lõppu ei ole veel näha, suureneb linna sotsiaalhoolekande koormus uuel aastal veelgi. Kuid vaatamata sellele, et meie eelarve püsib möödunud aasta tasemel, jätkame abivajajate toetamist, kuna meile on tähtis, et igal inimesel oleks võimalus raske olukorraga toime tulla.
Teie, kallid Kristiine elanikud, juba teate, et Tallinn võttis vastu uued kriisimeetmed 2011.–2012. aastaks. Need pakuvad üle 50 võimaluse aidata raskesse olukorda sattunud Tallinna elanikke ja ettevõtjaid ning võeti vastu selleks, et linlasi julgustada: olenemata majanduskriisi kestusest saab pealinn raskest olukorrast jagu ja säilitab oma rolli riigi arengumootorina.
Kuna kavas on uue tööstuspargi loomine, on oodata ka ettevõtluse toetamist ning väiketootjatele kauba turustamiseks paremate tingimuste loomist näiteks erinevates linnaosades turge avades. Kristiines on turg juba avatud ja areneb.
Uued kriisimeetmed on keskendunud kuuele valdkonnale: töötuse leevendamine ja sotsiaalne abi, raskesse olukorda sattunud inimeste nõustamine, soojakulu vähendamine, ettevõtluse toetamine ja tarbijate kaitsmine. Rakendatakse täiesti uusi abiliike ning suurendatakse juba olemasolevate ja ennast praktikas õigustanud meetmete mahtu.
Kriisiplaaniga ette nähtud meetmetele kavatsetakse eraldada umbes 25,5 miljonit eurot (400 miljonit krooni). See raha tuleb linna eelarvest. Vähekindlustatud ja töötute inimeste probleemidega riik kahjuks praktiliselt ei tegele.
Kuid tänavu võib proovida olukorda mõjutada. See on meile kõigile jõukohane. Esimesel märtsil toimuvad riigikogu valimised ning iga Eesti kodaniku ees avaneb võimalus muuta olukorda paremuse suunas. Võtke ka teie oma probleemide lahendamisest osa. Muudame uuel aastal oma elu.
AITAB!

No comments:

Post a Comment