Tuesday, January 25, 2011

Kasulikud projektid jätkuvad

Uue aasta hakul on tavaks teha kokkuvõtteid möödunud aastast ja täpsustada oma plaane alanud aastaks. Vaatamata majandussurutisele kavatseb Tallinna linnavalitsus jätkata projektidega, mis tõestasid oma kasulikkust linlastele.

Deniss Boroditš
Tallinna abilinnapea

Projekt „Hoovid korda!” jätkub
Täie vastutusega võin kinnitada, et projekt „Hoovid korda!” mitte ainult õigustas ennast, vaid
muutus ühistute hulgas üha popula a rsemaks. Tuletan meelde, et selle projekti eesmärk on aidata ühistutel parendada elamu ümbrust, parkimistingimusi ja turvalisust.
Siia kuuluvad sellised tegevused nagu hoovi teede ja kõnniteede rajamine ning remont, parkimisplatside ja prügimajade rajamine, hoovi sademevee probleemi lahendamine,
haljastuse parendamine, mängu- või spordiväljakute rajamine; tänavavalgustuse, aedade ja piirete paigaldamine.
Uuendusena saab 2011. aastal toetust taotleda ka hoovi turvakaamerate paigaldamiseks ning hoovis asuvate abihoonete rekonstrueerimiseks või lammutamiseks.
Toetust saab kuni 70% ulatuses projekti maksumusest. Maksimaalne toetus on 15 980 eurot aastas ning 39 950 eurot kolmel järjestikusel aastal kokku. Projekt algas 2006. aastal. Viie aasta jooksul on 683 ühistut saanud toetust kokku 77 miljoni krooni ulatuses. Mullu osales projektis 114 ühistut. Kõige rohkem kasutati võimalust lahendada parkimiskohtade probleem, samuti on üsna populaarne ka prügimajade ehitus.
Sel aastal võetakse taotlusi vastu kuni 14.märtsini 2011. a. Linnaeelarves on selleks eraldatud 639 116 eurot. Info saamiseks pöörduge oma linnaosa valitsusse või projekti koduleheküljele aadressil http://hoovidkorda. tallinn.ee/

Linna abiga eluase soojemaks
Mullu käivitasime uue projekti „Fassaadid korda”. Sihtgrupp on enne 1993. aastat ehitatud kolme või enama korteriga elamud. Alates 1. juunist 2009 on võimalik taotleda pankadelt uut, soodusintressiga pikaajalist elamu renoveerimislaenu. Korterelamute rekonstrueerimise finantseerimise lihtsustamiseks on KredEx koostöös Saksamaa ning Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga soodusintressiga pikaajalise korterelamu renoveerimislaenu. Tallinna linn toetab ühistuid pangast renoveerimislaenu taotlemiseks vajaliku omafinantseeringu ulatuses. Toetust antakse ühistule kuni 10% ulatuses taotletavast renoveerimislaenu summast, kuid mitte rohkem kui 19 170 eurot aastas. Arvutused näitavad, et tänu fassaadi soojustamisele saavutatakse energiasääst katusel 10–20%, ventilatsioonis 20–30%, akendel 20–25%, seintel 25–35% ja soklil 3–6%. Möödunud aastal sai toetust peaaegu 30 ühistut, mitu toetust on menetlusel. Hea näide projekti edukusest on Tammsaare tee 103 (120 korterit) fassaadi renoveerimine. Projekti kogumaksumus oli 4 mln krooni, millest linn toetas omafinantseeringu
osa 300 000 krooniga (omafinantseering kokku 600 000 krooni).
Tööde käigus soojustati maja seinad ja katus, renoveeriti ja isoleeriti küttesüsteemid ning peale tööde lõppu renoveeriti ka maja üldruumid. Selle aasta linnaeelarves on projektile eraldatud 639 116 eurot. Täiendavat infot saab projekti koduleheküljelt http://www.tallinn.ee/fassaadidkorda/.

No comments:

Post a Comment