Tuesday, January 25, 2011

Kristiine elanike arvud 01.01.2011 seisuga

Elanikke kokku 29 810 inimest,
nendest mehi 13 195 ja naisi 16 615.

Rahvastik vanuse järgi:
tüdrukud vanuses kuni 9 eluaastat – 1664, poisid samas vanuses – 1767;
tüdrukud vanuses 10–19 eluaastat – 1283, poisid – 1311;
naised vanuses 20–49 eluaastat – 7136, mehed – 6170;
naised vanuses 50–69 eluaastat – 3915, mehed – 2703;
naised vanuses 70–84 eluaastat – 2218, mehed – 1142Б
naised vanuses 85+ eluaastat – 397, mehed – 102.

Rahvastiku rahvuskoosseis:
eestlased – 68,6%;
venelased – 24,9%;
ukrainlased – 2,3;
valgevenelased – 1,3%;
soomlased – 0,6%;
juudid – 0,3%;
tatarlased – 0,2%;
teised rahvused – 1,8%.

Eluruumi üürimise taotlejate arv – 133, sotsiaaleluruumi taotlejate arv – 28.

Koolieelsete munitsipaal-lasteasutuste laste arv – 1587.

Õpilasi koolides – 1721, nendest õpilasi huviringides – 904, ringide arv – 44.

Allikas: Eesti Statistikaamet.

No comments:

Post a Comment