Tuesday, January 25, 2011

Iris Meristo – parim sotsiaaltöötaja 2010

Jõulude eel tunnustas Tallinna Linnavalitsus oma tänukirjaga Kristiine Sotsiaalmaja hooldusjuhti ris Meristot kui Tallinna linna parimat eakate hoolekandega tegelevat sotsiaaltöötajat.

Iris Meristo alustas Kristiine Sotsiaalmajas 2002. aastal hooldustöötajana, alates 2008. jaanuarist töötab ta hooldusjuhina. 2007. aastal lõpetas Iris Meristo Tartu Ülikooli sotsiaalteaduskonna sotsioloogia eriala bakalaureuse õppekava.
Iris Meristo on kohusetundlik ning eetiliste tõekspidamistega töötaja, kes on pälvinud nii kolleegide kui klientide lugupidamise. Hooldusjuhi tööülesanneteks on 11 avahoolduses töötava
hooldustöötaja töö korraldamine ning juhendamine, klientide toimetulekuvõime hindamine ja hoolduskavade koostamine. Klientideks on aastas keskmiselt 75–80 eakat või puuetega inimest, kes vajavad igapäevaelus kõrvalabi.
Iris Meristo asus hooldusjuhina tööle ajal, mil koduteenuste osutamise korraldamine avahoolduses sai Kristiine Sotsiaalmaja ülesandeks. Kogu selle töölõigu sotsiaalhoolekande osakonnalt ülevõtmise protsess kulges tänu Iris Meristo heale koostöö- ja kohanemisvõimele tõrgeteta ning klientide teenindamine jätkus endisel moel.
Iris Meristo on oma töös innovaatiline ja sotsiaaltöö arengule orienteeritud, osaleb täiendkoolitustel, samuti on ta aktiivne Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni ja Eesti Gerontoloogia ja Geriaatria Assotsiatsiooni liige. Iris Meristo eestvedamisel sai Kristiine Sotsiaalmaja tervistedendavate töökohtade võrgustiku liikmeks ja 2010. aasta maist oktoobrini osales Iris Eesti Energia tervisekõnni sarjas sotsiaalmaja naiskonnas.
Iris Meristo on aktiivselt propageerinud oma töös häirenuputeenuse kasutamist ning eakate abistamise võimalust organisatsiooni Serve The City vabatahtlike poolt. Vabatahtlikud pakuvad avahoolduse klientidele abi nende tööde osas, mida koduteenusena ei osutata: akende pesemine, puude lõhkumine, vaipade kloppimine jms.
Hea koostöö teiste organisatsioonidega on loonud uusi võimalusi eakate abistamise töös.
Iris Meristo on abielus ja tema peres kasvab 2 last.
Kristiine Linnaosa Valitsus ja Kristiine Sotsiaalmaja õnnitlevad Iris Meristot auväärse nimetuse puhul ja soovivad edu ka edaspidiseks!

No comments:

Post a Comment