Friday, August 13, 2010

Ohutu liiklus

Üks suurimaid linna probleeme on ohutus teedel. Just selle küsimusega pöördusid minu poole Kristiine elanikud, kes palusid piirata kiirust nende arvates kõige ohtlikemates kohtades.Mihhail Korb, Kristiine linnaosa vanem


Saime pea üheaegselt samasisulisi kirju Lilleküla gümnaasiumi kolmanda klassi õpilaste vanematelt, Linnu tee eramajade elanikelt (36 allkirja) ja Järve tänaval elavalt kahe väikse tütre isalt. Kõikides kirjades jagasid kodanikud oma muret ning pakkusid ka häid lahendusi.
Nüüd aga üksikasjalikumalt nendest probleemidest ja meist sõltuvatest lahendustest.
Koolijütside vanemad muretsevad oma laste pärast, kes igapäev Kuldnoka tänavale kooli lähevad. Ka Mooni tänav ei ole vanemate arvates ohutu. Oma kirjas tõstatavad vanemad selliseid probleeme, nagu näiteks: kooli tähistava liiklusmärgi puudumine; liiga suur autode kiirus kooliga külgnevatel teedel; „taskute” puudumine, kuhu võiks parkida autod, et lapsed saaksid nendest ohutult väljuda; vaja paigaldada “lamavad politseinikud” kooli territooriumile viivale teele jne.
Need on tõepoolest tõsised probleemid ja ma olen ühel meelel vanematega, kes soovivad, et nende laste koolitee oleks võimalikult ohutu. Seetõttu Kristiine Linnaosa Valitsus ning mina isiklikult püüame olukorda parandada.
Pean mainima, et midagi on juba varem tehtud. Näiteks Lilleküla gümnaasiumi läheduses olevatele teeristidele – Mooni/Tedre ja Mooni/Kuldnoka – on paigaldatud ohutuspeeglid, mis sai liiklejatelt ka positiivse tagasiside.
Mõned vanemate ettepanekud on samuti ellu viidud. Näiteks Kuldnoka tänavale on mõlemas suunas paigaldatud sildid kirjaga „KOOL” ning kiirust piiravad teel “lamavad politseinikud”.
Samas ei saa me toetada ettepanekut kiiruse lisapiiranguks, kuna Kuldnoka tänaval on niigi lubatud kiirus 30 km/h.
Kuid Kristiine Linnaosa Valitsus jätkab tööd, et teha liiklemine meie lastele võimalikult ohutuks.
Sama probleem – kiiruse piiramine 30 km/h Tuisu-Järve-Elektri-Alajaama tänavate kandis – teeb muret kahe väikese tüdruku isale ning teistele selle linnajao elanikele. Järve 25а mänguplatsi kõrvale pakuti välja 1-2 “lamava politseiniku” paigaldamine. Ettepanija on lahkelt nõus realiseerimisel appi tulema.
Ka Linnu tee elanikud on mures suure liikluskiiruse pärast. Lisaks segab neid tänavamüra, heitgaasid mööduvatelt veoautodelt. Olukorda komplitseerib asjaolu, et see on eramajade
piirkond, kus sõidutee on väga lähedal aedadele ja majadele, mis mõjub negatiivselt laste tervisele. Elanikud paluvad leida võimalus seada kiirusepiiranguks 30 km/h.
Lisaks sellele peavad linnaosa elanikud väga ohtlikuks Linnu tee/Nõmme tee ristmiku, kus suure kiirusega sõitvad autod ohustavad mitte ainult kaasliiklejaid vaid ka jalakäijaid. Nende mure ei ole alusetu. Tasub vaid meenutada hiljutist õnnetust sel teeristil, kui hukkus noor motorolleri juht ning temaga koos sõitnud neiu sattus raskete vigastustega haiglasse.
Siin tahaks ära märkida, et me otsime pidevalt võimalusi muuta liiklemine ohutumaks. Et vähendada autode kiirust eramajade piirkonnas, on juurutatud võrdsete ristmike süsteem, mis paraku ei rõõmusta autojuhte, sest igal ristmikul peab kiirust maha võtma. Nende pahameelest võib aru saada. Kuid selline süsteem teeb liiklemise ohutumaks nii autojuhtidele kui ka jalakäijatele. Arvestades Kristiine hoonestust, kus on puudulikud kõnniteed, on need meetmed eriti aktuaalsed.
Võrreldes teiste Euroopa linnade kogemusega, siis meie lähinaabri Soome pealinnas Helsingis näiteks luuakse teedele kunstlikult tõkkeid, et vähendada sõidukiirust. Need on sealhulgas ringteed, ohutussaared, sõidutee ridade kitsendused jms. Pean isiklikult sellist teede infrastruktuuri muutmise poliitikat õigeks. Taoline planeering on meil ka Tondi tänaval. Varsti saab turvalisemaks ka rekonstrueeritav Tulika tänav Endla ja Nõmme tänava vahelisel lõigul.
Tuletan meelde, et vastavalt hiljuti läbi viidud Eurobaromeetri uuringule peavad eurooplased kõige ohtlikumaks kiiruse ületamist teedel – sellele probleemile osutasid keskmiselt 78%
küsitletud eurooplastest. Eestis on see näitaja mõnevõrra väiksem – 77%.
Tahan südamest tänada kõiki Kristiine linnaosa elanikke, keda ei jäta ükskõikseks liiklusohutuse probleem ning ka muu, mis puudutab elutingimuste parandamist meie linnaosas.
Ainult koos suudame seljatada masu ning muuta oma kodu sõbralikumaks.

No comments:

Post a Comment