Friday, August 13, 2010

Deniss Boroditš: teedest ja mitte ainult...


Kristiine Lehe küsimustele vastas Tallinna abilinnapea Deniss Boroditš.


- Kristiine elanikke huvitavad lõpetamata remonditööd Vindi ja Tedre tänavatel. Küsimus: millal nende tänavate remont lõpetatakse?
- Vindi tänava taastusremont pidi lõppema tänavu, kuid projekteerimistööde käigus selgus,
et tänava all kulgevad kommunikatsioonid on nii amortiseerunud, et need tuleb välja vahetada. Seetõttu olime sunnitud projekti põhjalikult muutma ning hetkel valmistatakse ette
tänava kapitaalremondi projektdokumentatsiooni. Tööde käigus tehakse mitte ainult uus teekate ja kõnniteed, vaid paigaldatakse ka uued kommunikatsioonid, tänavavalgustus, istutatakse uus haljastus. Ei ole head ilma halvata. Vindi tänava elanikud saavad tänavuse tavaremondi asemel kapitaalremonditud tänava järgmisel aastal.
Tedre tänava lõigu projekt ei ole veel valmis. Viivituse põhjustasid vaidlused tänavaäärsete puude ja kraavi osas, kuigi liiklusohutuse mõttes oleks parem asendada kraav ja mõned puud kõnniteega.
Kommunaalamet püüab sügiseks saavutada kompromissi. Siis võib jätkata ka projekteerimistööd ning määrata remonditööde alustamise aja. Otsustavaks teguriks
on ka eelarverahade olemasolu.
- Kanalisatsioon on probleem, mis puudutab nii Kristiinet kui ka teisi vanade eramajade piirkondi. Õigemini on probleem selle puudumine. Kuigi Kirstiines on vähe maju, mis ei ole ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemiga ühendatud, tahaks teada, kuidas see probleem lahendatakse?
- 2011. aastaks lõpetatakse mahukas projekt, mille käigus ühendatakse kõik elumajad linnakanalisatsiooniga vastavalt Euroopa Liidu direktiivile, mida Eesti liikmesriigina kohustub täitma. Kuid Tallinn ei ole selleks riigieelarvest veel raha saanud. Kolme aastaga on nendele töödele kulutatud umbes miljard krooni. Projekti lõppedes jäävad ühendamata ainult üksikud majapidamised. Reeglina asuvad need kohtades, kuhu trassi ehitamine ei ole majanduslikult otstarbekas, st nõuab liiga suuri kulutusi. Eurodirektiiv lubab selliseid erandeid, kusjuures settekaevud peavad täielikult vastama sanitaarnormidele.
Tallinnas on väga vähe selliseid majapidamisi. Kompaktse asustusega piirkondades lahendatakse see probleem täielikult.
- Ohutu liiklus Tallinnas kuulub samuti Teie kompetentsi. Mida uut on Teil Kristiine elanikele öelda?
- Meil on kavas ehitada raudtee all jalakäijate tunnel Marta ja Tedre tänava vahel. Kuigi Marta tänav ei kuulu Kristiine linnaossa, vastab antud projekt täielikult teie linnaosa elanike huvidele. Pärast tunneli ehitamist on raudtee ületamine ohutu. Hetkel on käimas
projekteerimine ning ehitust kavatseme alustada võimalikult kiiresti. Kuid on üks lahendamist
nõudev probleem: kasutada tuleb garaažiühistu eramaad ning me ei saa midagi teha enne, kui on saadud kõigi kaasomanike (neid on 90) allkirjad. Probleemi lahendamine määrab ka ehituse töötajad.
Lisaks ehitatakse tulevikus veel rida raudteealuseid tunneleid ning raudtee ületamine suletakse täielikult, mis teeb kindlasti tänaval jalakäijate liikumise ohutuks.

No comments:

Post a Comment